Midjourney ile AI imaj oluşturma teknikleri

Komünite
13 Jul 202379:21

TLDRVideo sunucusu, Midjourney ile yaratıcı imaj üretimi ve Discord platformunun kullanımı hakkında bir yayın sunuyor. Yayında, sunucu Discord sunucularındaki proje sunucularına katılım, komutların ve sürümlerin kullanılması, görsellerin nasıl üretildiği ve farklı stillerdeki imajların nasıl elde edileceği konularında bilgi verilmekte. Ayrıca, kullanıcıların Discord'da rahat olabilmeleri ve platformun ötesindeki özellikleri keşfetmeleri teşvik edilmektedir. Sunucu, izleyicilerine kendi tarzını ve yaratıcı tekniklerini gösterirken, aynı zamanda diğer kullanıcıların sorularını da yanıtlamakta ve etkileşimi desteklemektedir.

Takeaways

 • 🌐 Midjourney ile AI imaj oluşturma teknikleri hakkında bir sunum yapıldı ve sunum boyunca Discord platformunun kullanımı ve özelliklerine değinildi.
 • 🤖 Midjourney, Discord üzerinde bir uygulama aracılığıyla erişilebiliyor ve kullanıcıların bu platformda belirli komutlarla görsel imajlar üretmelerine olanak tanıyarak kullanılıyor.
 • 📈 Discord, bir mesajlaşma uygulaması olarak tanıtılmıştır ve kullanıcıların bu platformu kullanarak Midjourney gibi AI araçlarını daha etkileşimli bir şekilde kullanmalarını teşvik ediyor.
 • 📱 Discord'un karmaşık yapısı ve sunucu, kanal, üye ve çeşitli komutlarla dolu menüleri, kullanıcılar için öğrenme eğrisine sahip olsa da, Midjourney gibi araçları kullanmak için önemlidir.
 • 🎨 İmaj oluşturma sürecinde, kullanıcıların kendi yaratıcı fikirlerine dayalı olarak AI ile etkileşimli çalışabilmeleri ve bu sayede benzersiz görseller elde etmeleri mümkün.
 • 🔍 Kullanıcıların Discord'da Midjourney sunucusuna katılması ve orada projeleri geliştirmeleri, imaj üretiminde bir ekip çalışması olarak önerildi.
 • 🛠️ Sunum, kullanıcıların Discord ve Midjourney'ı kullanarak yaratıcı görsel imajlar üretirken, teknik ve sanatsal parametrelerin nasıl etkileşim içinde çalıştığını gösterdi.
 • 📸 Sunum, kullanıcıların Discord'da Midjourney kullanarak oluşturdukları görsellerin kalite ve kullanım alanları hakkında da bilgi verdi.
 • 💡 AI imaj üretiminde kullanılan komutlar ve parametreler, kullanıcıların yaratıcılıklarını ve isteklerini kullanarak görsellerin sonuçlarını etkileyebilir.
 • 📈 Sunum, kullanıcıların Discord ve Midjourney'ı kullanarak profesyonel düzeyde imajlar üretebileceği ve bu imajları sosyal medya, blog veya diğer platformlarda paylaşabileceğini vurguladı.
 • 🌟 Kullanıcıların Discord ve Midjourney'ı kullanarak yarattıkları görsellerin, potansiyel olarak satışa sunulup pasif gelir elde edilebileceğine dikkat çekildi.

Q & A

 • Midjourney ile AI imaj oluşturma teknikleri hakkında ne tür bilgiler sunuldu?

  -Midjourney ile AI imaj oluşturma teknikleri hakkında, Discord üzerinde yayınlanan bir konuşmadan bahsedilmiştir. Konuşma, Midjourney'ın nasıl kullanılacağı ve farklı versiyonlardaki imajların nasıl karşılaştırılacağı ile ilgili bilgiler içermektedir.

 • Discord üzerinde Midjourney sunucusu nasıl kullanılır?

  -Discord üzerinde Midjourney sunucusu, bir üyeliğinden ve ödemeden sonra erişilebilir. Üyeler, sunucu içindeki kanallarda komutlar kullanarak AI imajlarını oluşturabilir ve paylaşabilirler.

 • Midjourney'da hangi versiyonun en iyi olduğuna dair bir tartışma var mı?

  -Midjourney'da hangi versiyonun en iyi olduğuna dair kesin bir tartışma yok. Her kullanıcının tercihi farklı olabilir ve bazı kullanıcılar kendi yaratım süreçlerini daha çok etkileyebilecek bir versiyon tercih edebilir.

 • Kullanıcının Discord'da nasıl bir deneyimi olması gerekiyor?

  -Kullanıcının Discord'da alışkın olması ve mesajlaşma uygulamasının ötesine geçebilecek şekilde komutları çalıştırabilme ve diğer uygulamalara bağlanabilme yeteneğine sahip olması gerekir.

 • Midjourney ile oluşturulan imajların kalitesi nasıl değerlendirilir?

  -Midjourney ile oluşturulan imajların kalitesi, kullanıcı tarafından belirtilen komutlar ve parametrelerle değerlendirilebilir. Ayrıca, diğer kullanıcılar tarafından yapılan yorumlar ve tepkiler de bir imajın kalitesini yansıtabilir.

 • Discord'un karmaşıklığı nedir ve neden?

  -Discord çok karmaşık bir yerdir çünkü bir sürü kanal ve üye içerir. Kanallar altında da farklı özellikler ve yetenekler bulunur. Ayrıca, kullanıcıların aktifliği ve paylaşımları da Discord'un karmaşıklığını artırır.

 • Midjourney ile bir imajın nasıl üretilir?

  -Midjourney ile bir imaj üretmek için, kullanıcı önce Discord sunucusuna katılır, ardından belirtilen komutları kullanarak istenen imaj türünü ve stilini seçer. Daha sonra AI, bu komutlar ve parametrelerle bir imaj üretir.

 • Discord'da bir sunucu oluşturmanın amacı nedir?

  -Discord'da bir sunucu oluşturmak, kullanıcıların bir topluluk oluşturarak projelerini işbirliği içinde yürütmelerine ve bilgi paylaşımını sağlamasına olanak tanır. Ayrıca, sunucu içinde proje odaklı kanallar ve gruplar oluşturarak işbirliğini ve düzenlemeyi kolaylaştırır.

 • Midjourney ile oluşturulan imajların kullanım alanı nelerdir?

  -Midjourney ile oluşturulan imajlar, tasarım, reklam, sanatsal eserler, sosyal medya paylaşımları ve daha pek çok alanda kullanılabilir. Kullanıcıların yaratıcılığı ve ihtiyaçları ne kadar genişse, imajların kullanım alanı da o kadar geniştir.

 • Discord sunucusu için bir üyelik nasıl elde edilir?

  -Discord sunucusu için üyelik, sunucuyu ziyaret ederek ve gerekli adımları takip ederek elde edilir. Üyelik genellikle bir ödeme ile ilişkili olabilir ve sunucuya erişim sağlamak için gereklidir.

 • Midjourney'ın Discord sunucusu ile nasıl etkileşim sağlanır?

  -Midjourney'ın Discord sunucusu ile etkileşim, sunucuda bulunan komutlar ve kanallar aracılığıyla sağlanır. Kullanıcılar, komutları kullanarak imajlar üretebilir ve sunucudaki diğer üyelerle paylaşım ve tartışma yapabilirler.

Outlines

00:00

😀 Introduction and Overview

The speaker begins by greeting the audience and mentioning their activities over the past three days. They recall a recent collaboration with Geron and a live stream showcasing their technical skills. The speaker also discusses the use of the term 'mid' and its various interpretations, particularly on Discord, and expresses a desire to understand why people use it differently. They acknowledge the existence of preconceived notions about Discord and its features, which go beyond a simple messaging application.

05:01

🤔 Exploring Discord and its Features

The speaker dives into their experience with Discord, emphasizing the platform's complexity and the need to understand it beyond just its messaging capabilities. They discuss the various commands and features within Discord, such as creating and managing servers, and how it can be integrated with other applications. The speaker also touches on the importance of learning about Discord to effectively use its features and communicate within its community.

10:02

🖼️ Creative Image Generation with AI

The speaker shifts the focus to creative image generation using artificial intelligence. They discuss the process of using AI algorithms to create visuals and how these algorithms can be influenced by different commands and parameters. The speaker also mentions the importance of understanding English commands for the AI tools and shares their thoughts on the quality and style of generated images.

15:05

🌐 Sharing and Collaborating on Discord

The speaker talks about their experience sharing their work on Discord and receiving feedback from the community. They express gratitude for the support and discuss the importance of community engagement. The speaker also highlights the excitement of preparing presentations and the challenges of demonstrating technical skills in a live setting.

20:07

🎨 Customizing Visual Content with AI Tools

The speaker explores the customization of visual content using AI tools. They discuss various features such as zooming, rendering, and versioning of images. The speaker also talks about the creative process behind generating different versions of an image and the technical aspects of image manipulation.

25:07

📈 Adjusting Parameters for Image Creation

The speaker focuses on the technical side of image creation, discussing the adjustment of parameters like chaos levels, aspect ratios, and artistic settings to achieve desired effects. They mention the use of specific commands to control the AI's output and the importance of understanding these commands to create unique and engaging visuals.

30:10

🔍 Deepening the Creative Process

The speaker continues to delve into the creative process, discussing the exploration of different styles and techniques to enhance the artistic quality of images. They mention the use of various modes and settings to add depth and drama to the visuals. The speaker also shares their thoughts on the importance of experimentation and the value of professional design.

35:11

📸 Exploring Photography Techniques

The speaker talks about various photography techniques and how they can be applied to enhance the visual content. They discuss the use of different lighting, angles, and perspectives to create a more engaging and realistic image. The speaker also touches on the importance of understanding the technical aspects of photography to achieve the desired results.

40:12

🎥 Applying Cinematic Elements to Images

The speaker explores the application of cinematic elements to still images, discussing how techniques like slow motion and dramatic effects can be used to create a more dynamic and engaging visual experience. They also talk about the use of retro styles and the importance of capturing the energy and colors of youth.

45:15

🌟 Enhancing Images with Lighting and Composition

The speaker focuses on the importance of lighting and composition in image enhancement. They discuss the use of soft lighting, relaxing environments, and architectural elements to create a serene and inviting atmosphere. The speaker also shares their thoughts on the use of different styles and concepts to create unique and visually appealing images.

50:17

📚 Discussing Stock Photography and Its Uses

The speaker talks about the use of stock photography in various contexts, such as blogs, social media, and videos. They discuss the practicality of using stock images and the importance of understanding the resolution and quality requirements for different platforms. The speaker also shares their experience using stock photography in their work and the cost-effectiveness of this approach.

55:19

🎨 Creative Imagery and Selling Techniques

The speaker discusses the process of creating and selling creative imagery. They talk about the potential to earn passive income by selling images online and share their plans to demonstrate this process to others. The speaker also mentions the use of different platforms and tools to enhance and sell their images.

00:20

📈 Monetizing Creative Work

The speaker shares their thoughts on monetizing creative work, particularly through the sale of images. They discuss the potential for passive income and the importance of understanding the value of an image in the market. The speaker also talks about their plans to collaborate with others to create and sell images, and the potential for teaching others how to do the same.

Mindmap

Keywords

💡Discord

Discord, bir mesajlaşma uygulamasıdır ve sosyal bir platform olarak kullanılır. Videoda, Discord üzerinde Midjourney ile AI imaj oluşturma teknikleri hakkında konuşulmaktadır. Örneğin, sunucular ve kanallar üzerinde çalışarak imajlar üretmekte ve Discord'un bu bağlamda bir araç olarak kullanıldığı gösterilmektedir.

💡Midjourney

Midjourney, AI teknolojisi kullanılarak imaj oluşturma sürecini ifade eder. Videoda, bu kavram ile ilgili kullanıcıların farklı Discord sunucularında nasıl çalıştığı ve imaj üretimi süreçlerinin nasıl yönlendirildiği incelenmektedir.

💡AI İmaj Oluşturma

AI İmaj Oluşturma, yapay zeka teknolojilerini kullanarak görsel içerik üretme sürecidir. Videoda, bu süreçle ilgili olarak Discord üzerinde Midjourney sunucularında nasıl imajlar üretebileceğiniz ve bu süreçte kullanılan komutlar ve teknikler anlatılmaktadır.

💡Komutlar

Komutlar, Discord üzerinde Midjourney ile imaj üretimi sırasında kullanılabilen talimatlardır. Videoda, kullanıcıların belirli komutları kullanarak imajları özelleştirme ve yönlendirmelerine örnekler verilmektedir.

💡Render

Render, görsel içerik veya imajın oluşturulduğu süreçtir. Videoda render sürecinden bahsederek, AI ile oluşturulan imajların ne zaman ve nasıl tamamlanacağını anlatmaktadır.

💡Sinematik

Sinematik, videoda imajların sanatsal ve film gibi bir dokuya sahip olmalarını ifade eder. Örneğin, 'sinematik bir şey katıyor' ifadesiyle, imajların film esque bir estetiğine sahip olduğunu belirtmektedir.

💡Zoom

Zoom, imajlerin yakınlaştırılması veya uzaklaştırılması sürecini ifade eder. Videoda, imajların detaylarını incelemek veya genel görünümünü görmek için zoom kullanılması gösterilmektedir.

💡Kaos

Kaos, imajların düzensizlik ve rastgelelik düzeyini ifade eder. Videoda, 'kaos seviyesi' ile imajların ne kadar düzensiz ve yaratıcı olabileceği tartışılmaktadır.

💡Turbo Mod

Turbo Mod, Discord sunucusunda imaj üretimi sırasında hızlandırmak için kullanılan bir özelliktir. Videoda, Turbo Mod'un imajların daha hızlı render edilmesine nasıl yardımcı olduğu anlatılmaktadır.

💡Editorial Fotoğraf

Editorial Fotoğraf, dergiler, gazeteler veya bloglar gibi yayınlarda kullanılan özel amaçlı görsellerdir. Videoda, Discord üzerinden üretilen imajların editorial fotoğraflar olarak kullanılması ve bu bağlamda Discord'un kullanım şekli incelenmektedir.

💡Stok Fotoğrafı

Stok Fotoğrafı, önceden mevcut olan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilen görsellerdir. Videoda, stok fotoğrafın Discord sunucularında Midjourney ile birlikte nasıl kullanılacağı ve bu kullanımın pratik yönleri anlatılır.

Highlights

3 gün boyunca birlikte çalışarak AI ile imaj oluşturma tekniklerini keşfettik.

Discord üzerinde yayınlar yaparak farklı imaj üretim teknikleri gösterildi.

İmaj üretiminde kullanılan komutlar ve versiyonlar hakkında detaylandırmalar yapıldı.

Discord, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarından daha gelişmiş özelliklere sahip.

İmaj üretiminde kullanılan algoritmaların ve kaynak kodlarının açıklanması.

Discord sunucularında projelerin ve içerik üreticilerinin ortak çalıştığı kanallar.

İmaj üretimi sürecinde yaratıcılığı sergileyen ve yenilikçi yöntemler kullanma.

Discord üzerindeki komutlar ve uygulamalar ile imaj üretiminin nasıl kolaylaştırılabileceği.

İmajların kalite ve detay seviyelerini artırmak için kullanılan teknikler.

İmaj üretiminde kullanılan 'Kaos' parametresinin etkileri ve nasıl yönetildiği.

İmajların farklı ortam ve koşullara adapte edilmesi için yapılan değişiklikler.

İmaj üretiminde renk, ışık ve derinlik gibi faktörlerin önemi.

İmajlerin estetiği ve sanatsal değeri ile nasıl çalışıldığı.

İmajların profesyonel ve ticari kullanımlar için nasıl optimize edilebilir.

İmaj üretiminde kullanılan yazılım ve araçların performansı ve sonuçları.

İmaj satışında pasif gelir elde etmek için kullanılan stratejiler ve yöntemler.

İmaj üretimi ve satışında yeni başlayanlar için verilen tavsiyeler ve ipuçları.

İmaj üretiminin gelecekteki trendleri ve gelişmeleri hakkında görüşmeler.

İmaj üretimi ve satışın dijital platformlarda nasıl yapılacağına dair örnekler.

İmaj üretimi ve satışın yanı sıra, kullanıcıların kendi içeriklerini nasıl geliştirebileceği.