DALL·E 3 Ücretsiz Erişin 🔥 Midjourney Vs DALL·E 3 Karşılaştırması 🌟

Güncel Zeka
30 Sept 202308:12

TLDRBu videoda, DALL·E 3 ve Midjourney gibi metinden görsel üreten modellerin karşılaştırılması yapılmaktadır. DALL·E 3, metni görsellere entegre etme ve diyaloji oluşturma gibi gelişmiş özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar Bing Chat aracılığıyla DALL·E 3'e ücretsiz erişim sağlayabilir ve farklı stiller ve karakterlerle deneyler yapabilirler. Video, DALL·E 3 ve Midjourney'in oluşturduğu örneklerin yanı sıra, her birinin neyi daha iyi anladığını ve içerikte neyi daha başarılı bir şekilde ifade ettiğinin tartışılmasını içermektedir. Sonuç olarak, DALL·E 3'ün metin bağlamını daha iyi anladığını ve bazen estetik olarak daha iyi sonuçlar üretebildiğini görülüyor.

Takeaways

 • 🔍 DALL·E 3, metinden görsele dönüşüme (text to image) olanak tanıyan bir modeldir ve diğer metin tabanlı modellerden farklı olarak, yazıları görsellere gömebilir.
 • 🚀 DALL·E 3'e ücretsiz erişim için önce Bing Chat'i açmanız gerekiyor ve bu sayede DALL·E ile çizim yapabilirsiniz.
 • 🎨 DALL·E 3, Pokemon topu gibi bir şey çizme gibi basit talimatlara uyum sağlayarak güzel renkli ve detaylı bir çizim üretti.
 • 🤔 Midjourney'in DALL·E 3'e kıyasla daha az estetik bir çizim sunduğunu düşünüyoruz, ancak bu da subjektif bir değerlendirmedir.
 • 🌊 Midjourney ve DALL·E 3, iki sanat eseri stilini birleştirmeye çalışırken, DALL·E 3'ün daha başarılı olduğunu gösteren bir örnek sunuyor.
 • 📜 DALL·E 3, metni görsellere gömme özelliğine sahip olduğu için, bir logo içerisine metin eklemek gibi daha karmaşık istekleri yerine getirebilir.
 • 🏆 DALL·E 3, metin tabanlı görsel üretimde daha iyi anlam ve bağlam anlaması sergiledi ve bu sayede daha iyi sonuçlar üretti.
 • 🧐 Midjourney, metne dayalı görsel üretimde bazı durumlarda metni doğru bir şekilde anlayamadığı için DALL·E 3'le kıyaslandığında daha az başarılı oldu.
 • 🤹‍♂️ Her iki model de gelişmeye açıktır ve zaman içinde daha iyi sonuçlar verebilecek.
 • 🏄‍♂️ Batman surf yapar gibi bir çizimde, DALL·E 3'ün daha mantıklı bir şekilde anladığı ve başarılı bir şekilde çizdiği görüldü.
 • 🏆 DALL·E 3, farklı stiller ve karakterlerle oynayarak yaratıcılık sergileyebileceğiniz bir model olarak öne çıkıyor.

Q & A

 • DALL·E 3 nedir ve ne işe yarar?

  -DALL·E 3, bir metinden görsele (text-to-image) modeldir ve kullanıcı tarafından girilen metni kullanarak görsel içerikler üretir.

 • Midjourney ve DALL·E 3 arasındaki farklar nelerdir?

  -Midjourney ve DALL·E 3 her ikisi de metinden görsele modellerdir, ancak DALL·E 3 daha gelişmiş özellikler sunar, örneğin metni görsellerin içeriklerine entegre etme ve daha detaylı tasarımlar üretme gibi.

 • DALL·E 3'e nasıl ücretsiz erişebilirsiniz?

  -DALL·E 3'e ücretsiz erişmek için önce Bing chat'i açmanız gerekiyor ve oradan DALL·E ile çizim yapabilirsiniz.

 • Metni bir görsel içinde nasıl entegre edebilirim?

  -DALL·E 3, kullanıcıların metni görsellerinin içeriklerine entegre etme olanağı sunarak, logoların, yazıların ve diyalojenin görsellerde doğal bir şekilde görünebilmesini sağlar.

 • DALL·E 3 ile ne tür görseller üretebiliriz?

  -DALL·E 3 ile kullanıcılar, Pokémon topçu, sanat eseri stilleri karışımları, hatta OpenAI gibi şirketlerin logolarını içeren görseller üretebilir.

 • DALL·E 3'ün ve Midjourney'un sonuçlarını karşılaştırırken ne tür bir sonuçlar elde ettiniz?

  -Karşılaştırma sırasında, DALL·E 3'ün daha iyi bir sonuç ürettiği görüldü, özellikle metni görsel içinde entegre etme ve detaylı tasarımlar üretme konusunda.

 • DALL·E 3 ile hangi tür bir logo tasarımı yapabilirim?

  -DALL·E 3 ile, bir emlak şirketi için Lord of the Rings'den esinlenme ve yüzüklerin efendisi temalı bir logo tasarımı yapabilirsiniz.

 • DALL·E 3'te metin entegrasyonu konusunda ne gibi zorluklar yaşanıyor?

  -Metin entegrasyonunda, metnin doğal ve uygun bir şekilde görsel içinde görünebilmesi ve metin ile görsel içerikleri arasındaki uyumu sağlama zorlukları olabilir.

 • DALL·E 3'ün hangi özelliklerini kullanarak farklı stiller ve karakterler üretebilirim?

  -DALL·E 3'ün metin tabanlı görsel üretme ve metni görsel içeriklerine entegre etme yetenekleri, kullanıcıların farklı stiller ve karakterler üretmek için kullanılabilir.

 • DALL·E 3 ile yapabileceğiniz en ilginç bir şey nedir?

  -DALL·E 3 ile yapabileceğiniz en ilginç şeyler arasında, kişiselleştirilmiş ve yaratıcı görsel tasarımlar üretmek, özel temaları birleştirmek ve hatta logo ve marka tasarımları yapmak sayılabilir.

 • DALL·E 3'ün gelecekte nasıl geliştirileceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

  -DALL·E 3'ün gelecekte daha da iyileşeceği ve kullanıcıların daha detaylı ve karmaşık görsel tasarımları istediği gibi üretebilmesi için daha fazla özellik ve beceri ekleyeceği düşünülmektedir.

Outlines

00:00

🖼️ Tex to Image Model Comparison

The video discusses the evolution from text-based AI models like Chat GPT to a new type of model known as 'Tex to Image', exemplified by D3 from Open AI. The host talks about how these models take text input and generate visual outputs. They compare D3 with other models like Dall-E 2 and Stable Diffusion, noting that D3 stands out for its superior quality and ability to embed text within the generated images. The host also demonstrates how to use Bing Chat to access D3 for free and shows examples of generated images, including a Pokemon-themed drawing and a blend of two art styles, the Great Wave of Kanagawa and the Mona Lisa. The video concludes with a subjective comparison of the models' outputs.

05:03

📚 Logo Design and Model Iterations

The host explores the use of AI models for creating logos, specifically for a real estate company, inspired by 'The Lord of the Rings'. They compare the outputs of D3 and Mid-Journey, noting the differences in detail and context understanding. The video showcases various iterations and the host's personal preference for the style and context comprehension of the logos. It also touches on the limitations of Mid-Journey in embedding text within images and how D3 seems to handle this task better. The host concludes by mentioning the potential for improvement in these models over time and invites viewers to experiment with different styles and characters in D3, accessible for free via Bing.

Mindmap

Keywords

💡DALL·E 3

DALL·E 3, bir metinden görsele (text-to-image) dönüşüm modelidür ve bu videoda incelenmektedir. Model, kullanıcı tarafından girilen metni kullanarak görsel içerik üretebilir ve bu videoda diğer benzer modellerle karşılaştırılmaktadır. Örneğin, videoda DALL·E 3'ün diğer modellerden daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir.

💡Midjourney

Midjourney, metinden görsele dönüşüm için kullanılan bir diğer modeldir ve videoda DALL·E 3 ile karşılaştırılmaktadır. Kullanıcının girdiği metni kullanarak görsel üretir ve videoda DALL·E 3'ün performansının ne kadar iyi olduğuna bakılmaksızın, Midjourney'un da benzer işlevleri olduğunu göstermektedir.

💡Stable Diffusion

Stable Diffusion, metinden görsele dönüşüm için kullanılan bir modeldür ve videoda bahsedilen diğer modellerle birlikte listelenmiştir. Bu model, kullanıcının girdiği metni kullanarak görsel üretebilir ve videoda DALL·E 3'ün önceki versiyonlarından daha iyi performans gösterdiğinin bir kanıtı olarak kullanılmıştır.

💡Bing Chat

Bing Chat, DALL·E 3'e ücretsiz erişim sağlayabileceğiniz bir platformdur ve videoda bu hizmet üzerinden DALL·E 3 ile çizim yapma adımları gösterilmektedir. Kullanıcı Bing Chat'i kullanarak DALL·E 3'ün özelliklerine erişebilir ve görsel içerik üretebilir.

💡Text-to-Image

Text-to-Image, metinden görsele dönüşümü ifade eden bir terimdir ve videoda incelenmekte olan DALL·E 3'ün işlevinin temelini oluşturur. Bu teknik, kullanıcının girdiği metni kullanarak görsel içerik üretmenizi sağlar ve videoda DALL·E 3'ün bu işlevi nasıl daha gelişmiş hale getirdiğinin örnekleri gösterilmektedir.

💡Prompt

Prompt, metinden görsele dönüşümde kullanılan bir terimdir ve kullanıcı tarafından girilen metin olarak görsel içerik üretilirken kullanılır. Videoda prompt olarak girilen metin, DALL·E 3 ve Midjourney'un ürettiği görsellere dayanarak incelenmektedir.

💡Quality

Quality, videoda DALL·E 3'ün ürettiği görsellerin kalitesi ile ilgili olarak kullanılır. DALL·E 3, diğer modellerle karşılaştırıldığında daha yüksek kaliteli sonuçlar ürettiği belirtilmektedir. Örneğin, videoda DALL·E 3'ün renkleri ve detayları daha iyi işlediğini vurgulamak için kullanılmıştır.

💡Integration

Integration, videoda DALL·E 3'ün metni görsel içeriklerine entegre etme yeteneği ile ilgili olarak kullanılır. DALL·E 3, metinleri görsellerin içerisine gömme ve hatta bir logo içerisine metin ekleme gibi özellikler sunar. Videoda bu özellik, diğer modellere göre DALL·E 3'ün üstünlüğünü gösterir.

💡Styles

Styles, videoda DALL·E 3'ün farklı sanat eserleri stillerini birleştirip yeni görseller üretebilecek şekilde kullanılabilen bir özellik olarak bahsedilir. Örneğin, videoda Japon çiziminin 'Great Wave of Kanagawa' stili ile Mona Liza'nın stilinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan görseller incelenmektedir.

💡Cyberpunk Yoda

Cyberpunk Yoda, videoda DALL·E 3'ün yaratabileceği görsellerin örneklerinden biridir. Kullanıcı prompt olarak 'cyberpunk Yoda' girdiğinde, DALL·E 3 bu stil ve karakteri kullanarak bir görsel üretir. Bu, DALL·E 3'ün farklı stil ve karakterleri birleştirip yeni yaratıcılıklar sunabileceğini gösterir.

💡Logo Design

Logo Design, videoda DALL·E 3'ün kullanılabileceği bir alan olarak belirtilir. Kullanıcı, DALL·E 3 yardımıyla özel logo tasarımları yapabilir ve videoda Lord of the Rings'den esinlenilen bir emlak firması logosu için DALL·E 3'ün kullanıldığı gösterilmektedir.

Highlights

Son zamanlarda bahsedilen dil modellerinden farklı bir şey olan DALL·E 3, metinden görsele (Text to Image) modelini sunuyor.

DALL·E 3, diğer metinden görsele modellerine göre daha kaliteli sonuçlar üretebiliyor.

DALL·E 3 ile metinleri görsellere gömebilir ve istenilen görsel özellikleri içerecek şekilde özelleştirilebilir.

Ücretsiz olarak Bing chat üzerinden DALL·E 3 ile çizim yapabilme imkanı sunulmaktadır.

Transkripsiyon, DALL·E 3 ve Midjourney'un karşılaştırmalı performansını incelemektedir.

DALL·E 3, Pokemon topunun şemasını başarılı bir şekilde çizmektedir.

Midjourney'un çizimi teknik açıdan başarılı olsa da, DALL·E 3'ün çizimi estetik olarak daha başarılı.

DALL·E 3, sanat eseri stillerini birleştirme ve karıştırma konusunda başarılı.

Midjourney, Mona Lisa ile Great Wave of Kanagawa stillerini karıştırmada başarılı olamadı.

DALL·E 3, metinleri görsel içeriklerine gömme konusunda başarılı.

Midjourney, metinleri görsel içeriklerine entegre etme konusunda yetersiz kalmıştır.

DALL·E 3, 'I am not a Bear' gibi zorlu metinleri görsel olarak başarılı bir şekilde ifade etti.

Midjourney, 'do not feed bears' gibi basit metinleri görsel olarak ifade edemedi.

DALL·E 3, 'Cyberpunk Yoda' gibi karmaşık metinleri görsel olarak başarılı bir şekilde anlaşılması zor bir şekilde ifade etti.

Midjourney, 'Yoda' ve 'Darth Vader' karakterlerini karıştırma konusunda başarılı olamadı.

DALL·E 3, 'süper kahramanlar surf yapıyor' gibi anlamsız metinleri anlamlı görsellere dönüştürebiliyor.

Midjourney, Batman'ın surf yapma konusunda başarılı bir şekilde görselini oluşturamadı.

DALL·E 3, emlak firması logosu tasarımı için Lord of the Rings'den esinlenmiş güzel tasarımlar üretti.

Midjourney, emlak firması logosu tasarımı için başarılı bir şekilde esinlenmiş tasarımlar üretti.

DALL·E 3 ve Midjourney, farklı stillere ve karakterlere sahip olmakla kalmayıp, kullanıcılarla oynayabilme imkanı sunuyor.