Midjourney Kendi Fotoğrafını Editleme

Turkish Cloud
19 Apr 202306:46

TLDRMerhaba arkadaşlar, bu videoda Mick Joy, kendi fotoğrafınızın düzenleme sürecini gösteriyor. Öncelikle bir sunucu oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra, botu bu sunucuya ekleyip yetkilendirmelisiniz. Fotoğrafınızı yükleyin ve resmin adresini kopyaladığınızdan emin olun. Daha sonra, Midjourney'i kullanarak isteğiniz kadar yaratıcı bir şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Örneğin, Pixar karakteri veya Joker gibi bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Video sonunda, farklı düzenlemeler arasında seçim yapmanızı sağlar ve sonuç olarak elde edilen fotoğrafların güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Bu video, fotoğraf düzenleme konusunda yenilikçi ve eğlenceli bir yaklaşım sunuyor.

Takeaways

 • 🌐 Öncelikle bir sunucu oluşturulması gerekiyor - Sunucu oluşturarak işleme başlanıyor.
 • 🤖 Bot ekleme - Sunucuya bot ekleyerek işlemleri otomatikleştiriyoruz.
 • 📂 Fotoğraf yükleme - Kullanılacak fotoğraf dosyasını sunucuya yüklüyoruz.
 • 📋 Resim adresi kopyalama - Fotoğrafın adresini kopyalamayı ve işleme eklemeyi öğreniyoruz.
 • 💡 Slash komutu - Mitch Journey'de kullanılabilir bir komut aracılığıyla işlem başlatılır.
 • ✍️ İstek belirtme - İstenen sonuçları prompt olarak belirterek yapay zeka ile etkileşim sağlanıyor.
 • 🎨 Görsel şekillendirme - İstediğimiz görsel sonuçlar için farklı promptlar kullanılabilir.
 • 📈 Birden fazla sonuç - Yapay zeka tarafından birden fazla sonuç üretilebilir.
 • 🔄 Sonuçların incelenmesi - Üretilen görsellerin incelenmesi ve seçim yapma süreci.
 • 🔄 Yeni deneyeler - Farklı promptlar ile yeni sonuçlar elde etmek için deneyler yapılabilir.
 • 🎉 Sonuçların paylaşılması - Elde edilen sonuçlar ve deneylerin paylaşılması ve değerlendirilmesi.

Q & A

 • Videoda hangi dilin kullanıldığını belirlemek için ne yapılmalıdır?

  -Başlıktaki dilin belirlenmesi gerekmektedir ve tüm soruların ve cevapların bu dilde yapılması gerekir.

 • Videoda sunucu kurmanın amacı nedir?

  -Videoda, sunucu kurarak kullanıcıların kendi fotoğraflarını editleyip farklı görsellere dönüştürebilmeleri için bir platform oluşturulmaktadır.

 • Videoda bir bot nasıl eklenir ve yetkilendirilir?

  -Videoda, bir botu eklemek için önce botunuzu bulmanız, ardından sunucunuza ekleyip sonucumuzu seçip yetkilendirmeniz gerekiyor.

 • Fotoğrafın üzerine tıklanarak ne yapılmalıdır?

  -Fotoğrafın üzerine tıklanarak, resmin adresinin kopyalanması ve daha sonra kullanılması gerekiyor.

 • Mith Journey'de bir slash komutu kullanarak ne yapılabilir?

  -Mith Journey'de bir slash komutu kullanarak, prompta istenen işlemleri gerçekleştirebilir ve fotoğrafınıza uygulanacak değişiklikleri belirleyebilirsiniz.

 • Prompta ne tür bilgiler yazılmalıdır?

  -Prompta, istenen sonuç ve şekil üzerinde ne tür değişiklikler yapılacağına dair bilgiler yazılmalıdır.

 • Videoda ne kadar farklı resim elde edilebilir?

  -Videoda, kullanıcının prompta belirttiği kriterlere göre 4 farklı resim elde edilebilir.

 • Kullanıcı hangi adımları izleyerek fotoğrafını abscare edebilir?

  -Kullanıcı, fotoğrafını yükleyerek, adresini kopyalayıp, prompta istedikleri değişiklikleri belirterek ve işlemleri gerçekleştirerek abscare edebilir.

 • Videoda farklı stil ve karakterlerle nasıl deney yapabilirim?

  -Videoda, prompta farklı stil ve karakterler belirterek, fotoğrafınızı farklı tarzlarda görebilirsiniz. Örneğin, Pixar veya Joker gibi.

 • Sonunda hangi fotoğrafı seçmek isteniyor?

  -Videoda, kullanıcının istediği fotoğrafı seçmesi için sunulan seçeneklere bakarak en iyi sonucu seçmeleri önerilir.

 • Video sonunda ne denemesi yapılmıştır?

  -Video sonunda, kullanıcı farklı bir karakterle fotoğrafını birleştirme denemesi yapılmıştır ve elde edilen sonucu değerlendirmiştir.

 • Videoda izleyicilere ne tür bir teşekkür ifade edilmektedir?

  -Videoda, izleyicilere gösterilen ilgi ve katılım için teşekkür ifade edilmektedir ve bir sonraki videoda görüşmeleri istenmektedir.

Outlines

00:00

😀 Editing Personal Photos with AI

In the first paragraph, the speaker, Mick Joy, introduces the process of editing personal photos using artificial intelligence. He explains that they will be setting up a server and then adding a bot to this server. The audience is guided through uploading a photo, copying its address, and using a tool (possibly 'Mitch Journey') to apply various styles and transformations to the photo. The speaker demonstrates how to use prompts to customize the AI's output, such as changing the photo to resemble a Pixar or Joker character. The paragraph concludes with the speaker showing the results of these transformations and inviting the audience to try different options.

05:07

🎨 Exploring Different AI Photo Styles

The second paragraph continues the theme of photo editing with AI, focusing on experimenting with different styles. The speaker expresses indecision between various styles, such as 'welma' (possibly a reference to a style or character), and discusses the beauty of the results. They attempt to combine the photo with 'welma' and share the outcome, asking for the audience's opinion on whether it looks like a good match. The speaker concludes by thanking the viewers and looking forward to the next video.

Mindmap

Keywords

💡Editleme

Editleme, video veya fotoğraf üzerinde yapılan değişiklikler ve iyileştirmelerdir. Bu videoda, Mick Joy kendi fotoğrafını nasıl düzenleyebileceğini göstermekte ve bu süreçte yapay zeka kullanılmaktadır. Örneğin, fotoğrafın üzerine tıklanarak resmin adresinin kopyalanması ve düzenleme aracına yapıştırılması editleme sürecinin bir parçasıdır.

💡Sunucu

Sunucu, bir ağda veri işlemesi ve depolama görevleri gören bir bilgisayar sistemidir. Videoda, Mick Joy ilk adım olarak bir sunucu kurma işlemi gerçekleştirerek, daha sonra botları ve diğer hizmetleri bu sunucuya eklemektedir. Örneğin, 'sunucumuzu yaptık' ifadesi, sunucunun başarıyla kurulduğunu gösterir.

💡Bot

Bot, bilgisayar programları olarak tanımlanabilecek ve genellikle otomatik görevler gerçekleştiren uygulamalardır. Videoda, botların sunucuya eklenmesi ve yetkilendirilmesi, fotoğrafların düzenlenmesi için kullanılabilir araçlar olarak sunulmaktadır. 'botumuzu kendi sunucumuza ekleyeceğiz' ifadesi, bu sürecin bir parçasıdır.

💡Yapay Zeka

Yapay Zeka (AI), insan zekasının bilgisayar sistemlerine uygulanmasıdır ve bu sistemlerin öğrenme, karar verme ve problem çözme gibi insan benzeri yetenekler göstermesidir. Videoda, fotoğrafların düzenlenmesinde AI kullanılarak farklı görseller elde edilmektedir. 'yapay zekaya farklı görseller yaptırabileceğimizi' ifadesi, AI'nın bu bağlamda nasıl kullanılabileceğini vurgular.

💡Resim Adresi

Resim Adresi, bir fotoğrafa internet üzerinden erişim sağlayan URL'dir. Videoda, fotoğrafın resmin adresinin kopyalandığı ve düzenleme aracına yapıştırıldığı, düzenleme sürecinin önemli bir adımıdır. 'Fotoğrafın üzerine tıklıyoruz ve resim adresini kopyala diyoruz' ifadesi, bu adıma atıfta bulunur.

💡Prompt

Prompt, bir bilgisayar programına veya yapay zeka sistemine girilen bir talimat veya sorudur. Videoda, promptlar kullanıcının istediği düzenleme türünü belirtmek için kullanılır. 'prompta artık ne istiyorsanız nasıl şekillendirecekseniz onu yazıyorsunuz' ifadesi, prompt kullanımını açıklar.

💡Pixar

Pixar, animasyon filmleri ve diğer görsel içerikler üreten bir şirkettir. Videoda, kullanıcının fotoğrafını Pixar tarzında düzenlemesi için prompt olarak kullanılmıştır. 'Pixar sitelerinde olmasını istiyorum' ifadesi, kullanıcının ne tür bir sonuç istediğini gösterir.

💡Joker

Joker, popüler bir film karakteridir ve aynı zamanda bir film ismi. Videoda, kullanıcı fotoğrafını Joker karakterine benzetmek için prompt olarak kullanılır. 'Joker olsun' ifadesi, düzenleme isteğinin bir örneğidir.

💡Rapper

Rapper, hip-hop müzik türünde şarkı söyleyebilen bir sanatçıdır. Videoda, kullanıcının fotoğrafını rapper tarzında düzenlemek için bu terim prompt olarak kullanılır. 'Bir de Rapper Yazalım' ifadesi, kullanıcının farklı düzenleme seçeneklerini keşfettiğini gösterir.

💡Welma

Welma, bir karakter veya isim olabilir ve burada kullanıcının fotoğrafını Welma tarzında düzenlemesi için kullanılmıştır. 'Welma olmasını istiyorum' ifadesi, prompt olarak kullanılarak kullanıcının istediği düzenleme tarzını belirtir.

💡Abscare

Abscare, bir düzenleme veya sanatsal süreçte kullanılan bir terim değil, ancak burada muhtemelen bir yazım hatası olarak kabul edilebilir ve düzenleme ile ilgili bir eylem veya sürecin ismi olarak kullanılmak amaçlanmıştır. 'Evet fotoğrafınız hazır arkadaşlar, Evet sonuç sonuç Bu arkadaşlar Az önce, gördüğünüz fotoğrafı buna çevirdi ben, bunu istediğim için çevirdi yani oraya, Recep için Queen yazdığım için buna çevirdi' ifadesi, abscare olarak belirtilen sürecin sonucunu gösterir.

Highlights

Mick Joy, kendi fotoğrafınızın düzenlemesini gösterecek.

Yapay zeka ile fotoğraflarınız üzerinde farklı görseller yapılabilir.

Öncelikle bir sunucu kurma gerekli.

Sunucuya bot eklemek ve yetkilendirmek gerekli.

Fotoğrafınızı sunucuya yükleme ve işleme.

Resim adresinin kopyalanıp yapıştırılması.

Mith Journey aracılığıyla Slash komutu kullanılabilir.

İstediğiniz şekil ve özellikle prompt oluşturabilirsiniz.

Mevcut örnek: Pixar stilinde fotoğraf düzenleme.

Sonuç olarak 4 farklı resim sunuldu.

İkinci resme tercih gösterildi.

Farklı stiller ve özelliklerle başka resimler deneyebilir.

Joker ve Rapper gibi farklı karakterlerle fotoğraf düzenleme.

Sonuçta elde edilen görselin benzersizliğini değerlendirme.

Welma karakteriyle birleştirme ve sonuç.

Karar verme sürecinde zorluklar ve seçimler.

Sonunda dört seçenek arasında seçim yapıldı.

İzleyiciler için teşekkür ifade ediliyor ve bir sonraki videoda görüşme önerisi.