Midjourney v5.2 | YENİ ÖZELLİKLER

Ozan Sihay
25 Jun 202311:39

TLDRBu video, Midjourney v5.2 adlı yeni bir Yapay Zeka (AI) versiyonunu tanıtıyor. Metin tabanlı AI modellerinin en popülerlerinden biri olan chat CHP ve görsel tabanlı Dali gibi AI türlerinin yanı sıra, yeni özellikler sunuyor. Bu özellikler arasında daha estetik ve keskin görsellerin üretilmesi, insan yüzü ve elleri üzerinde geliştirmeler, stilize komutunun daha etkili kullanımı, varyasyon modu ve remix modun geliştirilmesi yer alıyor. Özellikle zoomout özelliği, bir görselin çevresini tamamlayabilme ve Photoshop gibi jeneratif bir özellik kullanarak bir kanvasın tamamını oluşturabilme yeteneği ile dikkat çekiyor. Video, yeni özelliklerin nasıl kullanılacağına dair örneklerle birlikte, kullanıcıların AI tarafından üretilen görsellerle etkileşimi sırasında ne kadar yaratıcılıklı olabileceklerini gösteriyor.

Takeaways

 • 🚀 Yeni bir sürüm olan Midjourney v5.2, yapay zeka alanında büyük bir gelişme olarak sunuluyor.
 • 🎨 Midjourney v5.2, özellikle insan yüzleri ve elleri konusunda daha estetik ve keskin görseller üretebiliyor.
 • 🌟 Style komutu, stilize etmek için daha etkili bir şekilde kullanılabilir ve farklı sonuçlar elde edilebilir.
 • 🔄 Yeni Varyasyon modu, bir görselin üzerine tekrar pront girerek farklı görsellere dönüştürebilmenizi sağlar.
 • ⏸ Remix modu geliştirildi ve uzun prontlar kısaltılabilir, istenmeyen kelimeler veya cümleler atılarak sonuç elde edilebilir.
 • 🔍 Zoomout veya outting özelliğiyle, bir görselin çevresini tamamlayarak photoshop gibi jeneratif bir özellik sunuyor.
 • 📈 Midjourney v5.1 ile gerçek yapay zekanın ürettiği görsellerin kalitesi, gerçek fotoğraflarla karıştırılabilir hale gelmiştir.
 • 📱 Discord sunucusu üzerinden yeni özellikler ve geliştirmeler sürekli takip edilebilir ve kullanıcılara sunuluyor.
 • 🛠️ Midjourney v5.2'yi kullanmak için, 'Slash settings' komutu ile ayarlar bölümüne gidilerek sürüm değiştirilebilir.
 • 📸 Midjourney v5.2 ile basit bir prompt kullanarak bile çok güzel görseller üretilebilir.
 • 🔗 Shortun komutu, uzun promptları kısaltıp istenmeyen detayları ortadan kaldırarak kullanıcıların istediği sonuçlara daha rahat ulaşmasına olanak tanır.

Q & A

 • Yapay Zeka türü 'generatif eyay' nedir?

  -Generatif eyay, kullanıcıların metin veya görsel tabanlı verilere dayalı olarak yeni içerik oluşturabilmesine veya mevcut içeriğe cevap alabilmesine olanak sağlayan bir Yapay Zeka türüdür.

 • Metin tabanlı en popüler generatif Yapay Zeka modeli hangisidir?

  -Metin tabanlı en popüler generatif Yapay Zeka modeli, chat CHP (Chatbot GPT) olarak adlandırılır.

 • 5.1 ve 5.2 versiyonları arasındaki farklar nelerdir?

  -5.1 versiyonu ile gerçekle yapay zekanın ürettiği görseller arasında ayrım yapmak neredeyse imkansız hale geldi. 5.2 versiyonu ise estetik ve keskinlik açısından geliştirmeler sunarak, özellikle insan yüzü ve elleri konusunda daha iyi sonuçlar elde etmektedir.

 • Yeni 5.2 versiyonunda sunulan 'Style' komutu ne işe yarar?

  -'Style' komutu, kullanıcıların rakamsal değerleri 0'dan 100'e kadar değiştirerek farklı ve daha spesifik sonuçlar elde etmelerine olanak tanır.

 • Yeni 'Varyasyon modu' ne işe yarar?

  -Varyasyon modu, kullanıcıların bir görselin üzerine pront girerek ve farklı sonuçlar elde etmek için orijinal görselin farklı versiyonlarını oluşturmalarına olanak tanır.

 • 'Remix modu' geliştirmeleri nelerdir?

  -Remix modu geliştirmeleri, kullanıcıların uzun prontları kısaltmalarına, gereksiz kelimeleri veya cümleleri atarak ve istediği sonucu elde etmelerine olanak tanır.

 • Yeni 'zoomout' özelliği ne işe yarar?

  -Zoomout özelliği, bir görselin çevresini tamamlayabilmemizi sağlar. Photoshop gibi bir programda jeneratif özelliği ile yapılabilen bu işlem, şimdi daha iyi bir şekilde uygulanmaktadır.

 • Discord sunucusunda yeni özellikler hakkında nasıl bilgilendirilebilirim?

  -Discord sunucusundaki enonsment kısmında, yeni gelen özellikleri sürekli gösterildiğinden, üye olarak takip etmek ve bilgilendirilmek mümkündür.

 • 5.2 versiyonunu kullanarak bir görsel nasıl üretilir?

  -5.2 versiyonunu kullanarak bir görsel üretmek için, 'Slash settings' yazılıp enter tuşuna basılır, ardından 5.2 versiyonu seçilir ve kullanıcı bir prompt yazarak görselin üretimi başlatılır.

 • Yeni 'shortun' komutu ne işe yarar?

  -'Shortun' komutu, uzun promptları kısaltarak gereksiz kelimeleri veya cümleleri atma ve kullanıcıların istediği sonucu daha rahat bir şekilde elde etmelerine olanak tanır.

 • Lexica Art sitesindeki bir görselin promptunu nasıl kısaltabilirim?

  -Lexica Art sitesindeki bir görselin promptunu kısaltmak için, 'shortun' komutunu kullanır, promptu kopyalayarak ve 'shortun' komutunu uygularak gereksiz bölümleri atlayarakpromptu sadeleştiririz.

 • Yeni 'zoom' özelliği ile ne tür işlemler yapılabilir?

  -Yeni 'zoom' özelliği ile, bir görselin belli bir kısmını büyütmek, yatay veya dikey olarak yeniden boyutlandırmak ve orijinal görünümden daha fazla ayrıntı elde etmek mümkündür.

Outlines

00:00

🚀 Introduction to Generative AI and New Features

The speaker introduces a new video on generative AI, which is currently the most popular type of AI. They mention that it's a type of AI that users can access for free or paid services through various platforms. The video discusses the evolution of generative AI, with a focus on text-based models like Chat-GPT and visual-based models like Dali. The speaker highlights the improvements in the latest version 5.2, which includes more aesthetic and detailed image generation, especially regarding human faces and hands. They also discuss new commands like 'Style' for stylistic variations, 'Vary' for creating different versions of an image, and 'Remix' for shortening prompts and omitting unnecessary words or sentences. The most revolutionary feature mentioned is the 'Zoom Out' or 'Outting' feature, which allows for the completion of a picture's surroundings, a task previously only possible in Photoshop or Dali.

05:01

📚 Using Short Prompts and Zoom Features

The speaker demonstrates how to use the new 'Short' command to simplify and shorten long prompts, making it easier to achieve desired results. They also show how to use the 'Zoom' feature to adjust the aspect ratio and resolution of an image, creating a more detailed and expansive visual output. The video provides a step-by-step guide on how to use these features, starting with accessing the settings and creating an image using a simple prompt. The speaker then explores the 'Strong' and 'Saptle' variation modes to show how they can be used to adjust the level of detail and faithfulness to the original prompt in the generated images.

10:02

🎨 Background Creation and Image Enhancement

The final paragraph discusses the successful creation of backgrounds in generated images, despite having no background details in the original prompts. The speaker shares examples of how the AI can generate backgrounds from scratch, showcasing its ability to predict and create surrounding environments. They also mention the customization options available for enhancing images, such as adding weapons or adjusting the clothing of characters in the images. The video concludes with a demonstration of how the 'Zoom' feature can be used to expand and enhance specific parts of an image, creating a more detailed and immersive visual experience.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka (AI), insan zekasının bir tür bilgisayar programları ve aletleri tarafından simüle edilmesine denir. Bu videoda, AI'nın evrensel popülaritesini ve kullanıcıların ücretsiz veya ücretli olarak kullanabileceği çeşitli AI türlerini ve uygulamalarını ele alıyor.

💡Generatif AI

Generatif AI, kullanıcıların belirli bir tema veya istekle ilgili yeni ve orijinal içerikler üretmesini sağlayan bir AI türüdür. Videoda, generatif AI'nın yaratıcılığı ve esnekliği vurgulanmakta ve kullanıcıların nasıl yeni yapıtlar yarattığı gösterilmektedir.

💡Discord Sunucusu

Discord, bir sohbet ve istemci platformudur ve sunucu, bu platformda bir grup kullanıcının özel bir alana sahip olduğu anlamına gelir. Videoda, yeni özellikler hakkında bilgi paylaşıldığı ve kullanıcıların bu sunucuyu kullanarak güncel kalabileceği ifade edilmektedir.

💡Versiyon 5.2

Versiyon 5.2, videoda bahsedilen bir yazılım veya platformun güncel sürümüdür. Bu versiyon, önceki sürümlere göre geliştirmeler ve yeni özellikler sunarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

💡Estetik ve Keskin Görseller

Bu terimler, AI tarafından üretilen görsellerin kalitesini belirtir. Videoda, yeni versiyonun insan yüzleri ve elleri konusunda daha iyi ve estetik görseller üretebildiğini vurgulamak için kullanılmaktadır.

💡Stilize Komutu

Stilize komutu, AI tarafından üretilen görsellerin stillendirilmesine veya özel efektler eklenmesine imkan tanıyan bir komutdur. Videoda, stilize komutunun daha etkili kullanılarak farklı sonuçlar elde edildiğini gösterilmektedir.

💡Varyasyon Modu

Varyasyon modu, AI tarafından üretilen bir görsel üzerinde değişiklikler yaparak yeni ve farklı görseller elde etmemizi sağlayan bir özelliktir. Videoda, varyasyon modunun nasıl kullanılacağı ve nasıl farklı görseller elde edileceği gösterilmektedir.

💡Remix Modu

Remix modu, AI tarafından üretilen bir görselin bazı bölümlerini değiştirerek yeni bir yapıt oluşturma becerisini ifade eder. Bu mod, kullanıcıların istedikleri sonuçlara ulaşmak için daha fazla esneklik sağlar.

💡Zoomout Özelliği

Zoomout özellik, bir görselin çevresine odaklanarak orijinalin tamamlandığı bir şekilde genişletilmesini sağlar. Videoda, bu özellikle nasıl daha geniş ve detaylı görseller elde edileceği gösterilmektedir.

💡Shortun Komutu

Shortun komutu, uzun ve karmaşık bir istek (prompt) metni kısaltmak ve gereksiz kısımları silerek kullanıcıların istedikleri sonucu daha hızlı ve kolay bir şekilde elde etmelerine olanak tanıyan bir özelliktir.

💡Lexica Art

Lexica Art, bir AI tabanlı resim üretimi ve düzenleme aracıdır. Videoda, bu aracın kullanıcıların nasıl daha iyi ve etkili bir şekilde AI ile etkileşim kurarak istedikleri görselleri elde etmelerine yardımcı olduğunu açıklanmaktadır.

Highlights

Midjourney v5.2 sürümü, dünya genelinde en popüler Yapay Zeka türlerinden biridir.

Midjourney, kullanıcıların metin tabanlı veya görsel tabanlı cevaplar alabileceği bir platformdur.

5.2 sürümü, daha estetik ve keskin görseller üretebilme yeteneğine sahiptir.

Yeni sürümde, insan yüzü ve el konularında geliştirmeler yapılmıştır.

Stilize komutu, daha spesifik sonuçlar elde etmek için rakamsal değerler ile kullanılabilir.

Yeni Varyasyon modu, bir görselin farklı şekillerde dönüşümünü sağlar.

Remix modu geliştirilerek, uzun prontlar kısaltılabilir ve gereksiz kelimeler atılabilir.

Zoomout özelliği ile, bir görselin çevresini tamamlayarak photoshop benzeri işlemler yapılabilir.

Discord sunucusu, yeni özellikler hakkında sürekli bilgi sunmaktadır.

5.2 sürümü, önceki ücretsiz versiyonlardan tamamen ücretli hale gelmiştir.

Midjourney v5.2 ile, kullanıcılar daha gerçekçi ve yüksek çözünürlüklü görseller elde ediyor.

Varyasyon modları, kullanıcıların istediği sonuçlara daha sadık kalmasını sağlar.

Shortun komutu, uzun prontları daha sade ve öz bir hale getirir.

Lexica Art sitesi, kullanıcıların daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Zoom özelliği ile, görsellerin çevresine dair tahminler ve yeniden üretilen bölgeler eklenebilir.

Midjourney v5.2, kullanıcıların daha detaylı ve yaratıcı görseller üretmelerine olanak tanır.

Yeni özellikler sayesinde, kullanıcılar daha hızlı ve etkili bir şekilde görseller üretebilir.

Discord sunucusu, Midjourney v5.2 hakkında güncel bilgiler ve yenilikleri takip etmek için ideal bir kaynaktır.