YAZARAK SANAT ESERİ OLUŞTUR | #Midjourney #YapayZeka

Ozan Sihay
7 Jan 202315:49

TLDROzan Seher, bu videoda yapay zeka ile görsel sanat eseri oluşturmanın yollarını anlatıyor. Özellikle midjourney.com adlı sitenin sunumu yapılıyor; burada kullanıcılar, Discord üzerinden kullanılabilen bir yapay zeka botu aracılığıyla ücretsiz olarak 50-60 görsel oluşturabilirler. Öğretmen, kullanıcıların kendi hayal gücünden kaynaklanan görselleri yaratmalarını sağlayacak olan bu teknolojinin, gelecekte nasıl kullanılacağı ve etik sorunlara ne şekilde yaklaşmanın tartışmalı olduğunu da belirtiyor. Videoda, çeşitli örnekler ve sonuçlar gösterilerek midjourney.com'un ne kadar yaratıcılık ve eserler ortaya çıkarabileceği gösteriliyor.

Takeaways

 • 🌟 Yapay Zeka (AI), özellikle görsel AI alanında 2022 yılında teknoloji dünyasında en çok konuşulan konulardan biri olarak öne çıktı.
 • 🎨 'Midjourney' adında bir AI modülü, metin girişi ile sanatsal görsel eserler üretebilmektedir.
 • 📈 Midjourney, kullanıcıların yaratıcılığı kullanarak farklı görsel eserler üretmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
 • 💻 Midjourney'ı kullanmak için öncelikle internet sitesinde üye olunmalı ve Discord hesabı üzerinden bağlanmalıdır.
 • 🔍 Kullanıcılar, Midjourney'da 'Imagine' komutunu kullanarak istedikleri görselin isimlerini ve özel özelliklerini beleyebilir.
 • 🖼️ Midjourney, kullanıcıların yükledikleri görsellere dayalı yeni eserler üretmelerine de olanak sağlayabilir.
 • 📊 Midjourney'ın ücretsiz sürümü ile sınırlı sayıda görsel oluşturulabilirken, ücretli sürüm daha fazla eser üretme imkanı sunar.
 • 📝 Kullanıcıların oluşturdukları görsellerin yanı sıra diğer kullanıcıların eserlerine bakarak ilham alabilir ve öğrenebilirler.
 • 🔍 'Prompt' kelimelerinin önemi, kullanıcıların istedikleri sonuçları elde etmek için kullandıkları kelimelerin ve ifadelerin seçeneği.
 • 📉 Midjourney'ın yenilikçi ve yaratıcı bir kullanılışı, ancak kullanıcıların da bu sistemle ilgili etik sorulara karşı duyarlılık göstermeleri gerekmektedir.
 • 🌐 AI ile üretilen eserlerin etik sınırları ve internetteki var olan görsellerin kullanılması konusunda dünya genelinde tartışmalar devam etmektedir.
 • ⚙️ Midjourney ve benzeri AI araçları, teknolojik gelişmelerin bir çığır noktası olarak görülmektedir ve gelecekte nasıl kullanılacağı konusunda sürekli gelişmeler beklenmektedir.

Q & A

 • Yapay Zeka ile görsel sanat eseri nasıl oluşturulabilir?

  -Yapay Zeka teknolojisi, özellikle Dali gibi programlar kullanılarak, kullanıcının metinden görselleştirilmiş eserler oluşturulmasına olanak tanır. Kullanıcı, Dali gibi bir platformda metin prompt'i yazarak, istenen görseli oluşturabilir.

 • Dali 2 programının hangi özelliklere sahip olduğunuzda en iyi sonuçlar elde edebilirsiniz?

  -Dali 2, kullanıcıların görsel eserler oluşturmak için kullanabileceği bir Yapay Zeka modülüdür. En iyi sonuçlar elde etmek için, kullanıcıların detaylı prompt'ler yazarak ve istedikleri görselin özelliklerini belirtmek gerekir.

 • Midjourney platformuna nasıl üye olunur ve nasıl kullanılır?

  -Midjourney platformuna üye olmak için, öncelikle siteye giriş yapıp 'join the Beta' butonuna tıklanmalıdır. Ücretsiz üyelik oluşturulduktan sonra, kullanıcılar Discord üzerinden giriş yaparak ve bot ile etkileşim kurarak görsel eserler oluşturabilir.

 • Midjourney'de bir görsel eserinin oluşturulması ne kadar süre alır?

  -Midjourney'de bir görsel eserinin oluşturulması, kullanıcının oluşturduğu görsel sayısına ve her birinin detaylılığına bağlıdır. Ücretsiz kullanıcılar, süre içinde ortalama 50-60 tane görsel oluşturabilir.

 • Midjourney'de bir görselin çözünürlüğünü nasıl artırabilirim?

  -Midjourney'de bir görselin çözünürlüğünü artırmak için, kullanıcılar 'upscale' veya 'variation' gibi komutları kullanabilir. Bu komutlar, eserin daha yüksek çözünürlükte bir halini veya farklı varyasyonlarını oluşturabilir.

 • Yapay Zeka ile oluşturulan görsel eserlerinin etik sorunlarına neler vardır?

  -Yapay Zeka ile oluşturulan görsel eserleri, internetteki önceden yapılan ve yüklenen görsellere dayanmaktadır. Bu, eserlerin orijinalliğinin ve telif hakkın korunmasına dair etik sorunlara yol açabilir.

 • Midjourney'de bir görselin nasıl bir prompt'le oluşturulur?

  -Midjourney'de bir görsel oluşturmak için, kullanıcılar 'Imagine' komutunu kullanarak istedikleri görselin detaylarını yazılı olarak belirtmelidir. Bu prompt, Yapay Zeka tarafından yorumlanarak istenen görselin oluşturulmasına olanak tanır.

 • Yapay Zeka ile görsel sanat eseri oluşturmanın avantajları nelerdir?

  -Yapay Zeka ile görsel sanat eseri oluşturmanın avantajları arasında, kullanıcıların yaratıcılıklarını sınırsız bir şekilde sergilebilmesi, istedikleri görselleri hızlı bir şekilde elde etme imkanı ve sanatsal eserlerin yaratılmasında teknik becerilerin gerekli olmaması sayılabilir.

 • Midjourney'de bir görselin oluşturulmasının maliyeti nedir?

  -Midjourney platformunda, ücretsiz ve ücretli üyelik seçenekleri mevcuttur. Ücretsiz üyelikle kullanıcılar sınırlı sayıda görsel oluşturabilirken, ücretli üyelikle平均每月10 dolar karşılığında daha fazla eser üretme imkanı sunulmaktadır.

 • Yapay Zeka ile sanat eseri oluşturma konusunda neler öğrenilebilir?

  -Yapay Zeka ile sanat eseri oluşturma konusunda, kullanıcıların görsel sanatın temellerini, eserin istenilen sonuçlara ulaşması için kullanılan prompt'lerin önemini ve eserin detaylandırılmasında kullanılan teknikleri öğrenebileceği gibi, aynı zamanda etik konulara da dikkat çekmek için fırsat sunulmaktadır.

 • Midjourney'de bir görsel eserin oluşturulmasının süreci nedir?

  -Midjourney'de bir görsel eserin oluşturulması, kullanıcının Discord sunucusuna giriş yaparak, 'Imagine' komutunu kullanarak istedikleri görselin prompt'ini yazması, ardından detayları belirtmesi ve komutu göndermesi ile başlar. Yapay Zeka bu prompt'i kullanarak görselin eskiyen halini oluşturur ve kullanıcı tarafından incelendikten sonra sonuçlanır.

 • Yapay Zeka ile görsel sanat eseri oluşturma konusunda gelecekte neler beklenmektedir?

  -Yapay Zeka ile görsel sanat eseri oluşturma konusunda, gelecekte daha gelişmiş ve detaylı sonuçlar üreten yeni versiyonlar ve güncellemeler beklenmektedir. Ayrıca, etik konulara ilişkin tartışmalar ve bu teknolojinin kullanımında ortaya çıkacak yenilikler de dikkate değer gelecektir.

Outlines

00:00

🌟 Introduction to AI and Visual AI Technology

The speaker, Ozan Seher, welcomes the audience to a new video focusing on Artificial Intelligence (AI), a hot topic in technology in the year 2022. He highlights the use of visual AI in various fields, such as science and medicine. The speaker introduces Dali 2, an AI technology for translating text to images, and mentions the creation of images of celebrities and athletes in different stages of life using this technology. The audience is guided on how to use the 'mid jour' AI module, starting with a visit to the 'nicoli.com' website, creating a free membership, and then using the platform to generate images based on textual prompts. The process includes understanding the 'prompt' concept, which is crucial for creating desired images. The speaker also discusses the capabilities of the free and paid versions of the service, as well as how to navigate the platform to create and refine images.

05:03

🎨 Exploring the Image Creation Process with AI

The speaker delves into the specifics of creating images using AI, providing a step-by-step guide on how to use the AI to generate detailed and high-quality visuals. He explains how to input prompts to create images with desired characteristics, such as cinematic lighting and high detail. The speaker also discusses the process of refining images, choosing aspect ratios, and using commands to guide the AI in creating the image. He shares examples of the results, including images of Batman as a DJ and various other creative prompts, emphasizing the uniqueness and quality of the AI-generated visuals. The speaker also touches on the ethical considerations of AI, as it relies on existing internet images to create new ones, and the potential for future discussions on this topic.

10:03

📈 AI's Impact on Art and Creativity

The speaker showcases the impressive results of using AI to create images, such as detailed illustrations and stylized depictions of characters like Kratos and James. He discusses the potential for AI to separate the spirit and body in medieval armor designs and the ability to create variations of a single concept. The speaker also shares his personal favorites among the AI-generated images and invites the audience to share their opinions in the comments section. He briefly mentions future topics, such as using AI with personal photographs for inspiration and creating images based on nested commands. The speaker emphasizes the continuous updates and new versions of AI technology that are constantly surprising and evolving.

15:06

📝 Conclusion and Call to Action

The speaker concludes the video by encouraging viewers to share the video with friends and to engage with the content by leaving comments. He expresses his anticipation for viewer feedback and suggests that they watch related videos on his YouTube channel. The speaker also reminds the audience to like the video if they found it useful and to look forward to future content on his channel.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, bilgisayar biliminde bir alana denir ve insan zekasının bilgisayarlar gibi makinelerde simüle edilmesini amaçlar. Videoda, yapay zekanın özellikle görsel sanat alanındaki uygulamalarından ve metinden görsellere dönüştüren teknolojilerinden bahsedilmektedir. Örneğin, Dali ve Midjourney gibi yapay zeka modülleri ile insanın hayal gücüyle yarattığı betikler, yapay zeka tarafından görsel sanat eseri dönüştürülmektedir.

💡Midjourney

Midjourney, videoda bahsedilen bir yapay zeka modülüdür ve metin üzerinden görsel sanat eseri üretme becerisiyle öne çıkmaktadır. Kullanıcıların, kendi hayallerini betik olarak yazmasını ve Midjourney'in bu betikleri görsel bir yapıya dönüştürmesini sağlar. Örneğin, 'Batman bir DJ' gibi bir betik verildiğinde, yapay zeka buna uygun görsel bir eser üretmektedir.

💡Discord

Discord, videoda bahsedilen bir platformdur ve burada kullanıcıların yapay zeka botlarıyla etkileşim kurarak görsel sanat eseri üretebilmelerine olanak tanır. Discord sunucularından birine bağlanarak, kullanıcılar Midjourney gibi botlarla etkileşim kurarak görsel yapılar oluşturabilirler. Discord üyeliği gereklilik olarak belirtilmiştir.

💡Dali

Dali, videoda bahsedilen bir diğer yapay zeka modülüdür ve sanatsal görsel yapılar üretmeye odaklanmıştır. Dali 2 versiyonu daha önceden anlatıldığı belirtilmiştir ve bu modülle kullanıcılar, betikler yazarak görsel sanat eseri yaratabilirler. Örnek olarak, kullanıcı 'logo çizdirebilir' gibi bir betik yazarak, Dali yardımıyla logo tasarımları oluşturabilir.

💡İmajinasyon

İmajinasyon, kullanıcının betik yazarak yapay zekasına bir görsel yapı isteminde kullandığı bir kavramdır. Videoda, kullanıcıların 'Imagine' komutunu kullanarak betiklerini yazdığını ve sonrasında hayal ettikleri görsel yapıların oluştuğunu gösterilmektedir. İmajinasyon, kullanıcının yaratıcılıklarını ve betiklerini yapay zeka ile gerçekleştırdiği anlamda kullanılmaktadır.

💡Çözünürlük

Çözünürlük, görsel yapıların detay seviyesini belirten bir kavramdır ve videoda kullanıcıların istedikleri görsel yapıların çözünürlüğünü belirleyebilmelerine olanak tanır. Örneğin, '8k' yazan kullanıcılar daha yüksek çözünürlükte bir görsel yapı istemişlerdir. Bu, görsel yapının detaylı ve net bir hal almasını sağlar.

💡Promp

Promp, videoda kullanıcıların betik yazarak yapay zekasına bir Görsel Sanat Eseri (GSE) istediklerini anlatmak için kullandıkları kelimelerin ve ifadelerin olduğu bir terimdir. Promp'lar, yapay zekanın kullanıcının istediği türdeki görsel yapıyı üretmesi için gereklidir. Örneğin, 'sinematik ışık' ve 'epik bir sahne' gibi promp'lar, kullanıcının istediği görsel atmosferi ve detayları vurgular.

💡Etik Sorunler

Etik sorunlar, videoda bahsedilen yapay zeka ile ilgili tartışmaları ifade eder. Yapay zeka, internetteki resimleri kullanarak yeni görsel yapılar ürettiği için, bu resimlerin telif hakkı ve yaratıcılık ile ilgili etik sorunlara yol açabilir. Videoda, bu tür etik sorunların gelecek yıllarda daha fazla tartışılacağı öngörülmektedir.

💡Versiyon Güncellemeleri

Versiyon Güncellemeleri, videoda bahsedilen yapay zeka teknolojilerinin sürekli geliştiği ve yeni versiyonlar çıkarıldığı ifade eder. Bu güncellemeler, yapay zeka modüllerinin performansını ve kullanıcı deneyimini artırır. Videoda, kullanıcıların yeni versiyonlar sayesinde daha iyi ve daha detaylı görsel yapılar elde edebileceği belirtilmektedir.

💡Kullanıcı Deneyimi

Kullanıcı Deneyimi, videoda kullanıcıların yapay zeka modülleri aracılığıyla nasıl bir görsel sanat eseri üretebileceklerini ve bu sürecin ne kadar kolay veya zor olabileceğini anlatan bir kavramdır. Videoda, kullanıcıların betik yazarak ve botlarla etkileşim kurarak, kolayca görsel yapılar üretebilmeleri ve bu sürecin kullanıcı dostu olması anlatılmaktadır.

💡Sosyal Medya Paylaşımı

Sosyal Medya Paylaşımı, videoda bahsedilen kullanıcıların yapay zeka ile oluşturdukları görsel yapıları sosyal medya platformlarında paylaşabilmeleri ve böylece daha geniş bir kitleye ulaşabilmeleri için kullanılır. Videoda, kullanıcıların bu yapıları Instagram hikayeleri veya WhatsApp mesajları olarak paylaşmalarını teşvik edilmektedir.

Highlights

Yapay zeka (AI), özellikle görsel AI alanında 2022 yılında teknolojide en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Yazarak metinden görsele çevirebilecek AI teknolojilerinin popülarite artıyor ve birçok firma bu alanda gelişmekte.

Dali 2, metinden görselleştirme konusunda en iyi performans gösteren AI modüllerinden biri olarak öne çıkıyor.

Midjourney, insan yüzlerini görsel olarak oluşturabilen AI modülünden bahsediliyor ve bu modülün sanatsal sonuçlar sunabileceği belirtiliyor.

Midjourney'in kullanımı, kullanıcıların yaratıcılığı ve ilgi alanlarına göre değişkendir.

Midjourney, kullanıcıların Discord sunucusu üzerinden ücretsiz olarak üyelik açarak erişebileceği ve kullanabileceği bir AI bot olarak tanıtılıyor.

Ücretsiz üyelik ile yaklaşık 50-60 görsel oluşturma imkanı sunuyor.

Üyelik işlemleri ve Discord hesabı açma adımları videoda detaylı olarak anlatılıyor.

Midjourney ile oluşturulan görseller, kullanıcıların kendi sunucularında paylaşılabilir ve bottan yeni varyasyonlar talep edilebilir.

Kullanıcıların kendi görselleri yükleyerek ilham alarak yeni görseller yaratabilecekleri gösteriliyor.

Midjourney'in oluşturduğu görsellerin çözünürlüğünü artırabilen seçenekler ve komutlar sunuluyor.

Midjourney'in esnekliği ve kullanıcıların isteklerine göre görselleri özelleştirebilme yeteneği vurgulanıyor.

Videoda, kullanıcıların Midjourney ile yaratabilecekleri örnek görseller ve kullanım örnekleri gösteriliyor.

Midjourney'in kullanılması, kullanıcıların yaratıcılığı ve hayal gücüne dayalı görsel eserler üretmelerine olanak tanıyarak sanatsal bir etkendir.

Yapay zeka ile ilgili etik tartışmaların ve gelecekteki gelişmeleri hakkında da kısaca bahsediliyor.

Video, Midjourney ve benzer AI araçlarının kullanıma sunulan ücretsiz ve ücretli seçeneklerini karşılaştırıyor.

Kullanıcıların Midjourney'i kullanarak popüler isimlerin çocukluk veya yaşlı görsellerini yaratma örneği gösteriliyor.

Video sonunda, kullanıcıların yorumlarda en beğendiği varyasyonu paylaşmaları teşvik ediliyor.

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin ve Midjourney gibi araçların etkilediği diğer yaratıcılık alanları hakkında bilgi veriliyor.

Video, kullanıcıların Midjourney ve benzer AI araçlarını kullanarak yaratabilecekleri eserlerin sınırsız potansiyelini vurguluyor.