MIDJOURNEY ile TASARIM | Tasarımcının Yapay Zeka Asistanı

mimar emre timur
14 Feb 202409:13

TLDRVideo transkripti, MIDJOURNEY adlı yapay zeka asistanı ile tasarım yapma sürecini anlatıyor. MIDJOURNEY, kullanıcıların vermiş olduğu promptlara göre imajlar üretebilmektedir. Bu imajlar arasından seçim yapabilir ve isteğe bağlı olarak indirilebilirler. Ayrıca, kullanıcılar farklı varyasyonlar istediklerinde yeni imajlar üretebilir. MIDJOURNEY, kullanıcıların aylık abonelikle hizmete erişebilmesine rağmen, sunulan sonuçların kalitesi ve yapay zekanın yarattığı imajların gerçekçiliği, kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Video, MIDJOURNEY'in yarattığı imajların detaylarını ve hatalı veya tuhaf gözüken bölümlerini de göstererek, yapay zekanın henüz kusursuz olmadığını ama sürekli geliştiğini vurguluyor. Son olarak, MIDJOURNEY'in sunabileceği diğer işlevler ve kullanıcıların bu araçla nasıl daha iyi tasarımlar elde edebileceği üzerine duruluyor.

Takeaways

 • 🌟 MIDJOURNEY, bir yapay zeka asistanıdır ve tasarımcılar için çok yararlıdır.
 • 📈 MIDJOURNEY, kullanıcının vermiş olduğu prompt'e göre resimler üretir.
 • 🖌️ Kullanıcı, MIDJOURNEY tarafından oluşturulan 4 farklı imaj arasından seçim yapabilir.
 • 🔍 Kullanıcı, tercih ettiği imajın farklı varyasyonlarını ve detaylarını inceleyebilir.
 • 💡 MIDJOURNEY, kullanıcının isteği üzerine yeni alternatifler üretebilir.
 • 🚫 MIDJOURNEY, kullanıcının isteğine bağlı olarak, uygun görmedikleri içerikler üretmez.
 • 💰 MIDJOURNEY, ücretsiz bir hizmet değildir ve kullanıcılar için abonelik modeliyle ücretlendirilir.
 • 📚 MIDJOURNEY, kullanıcıların yaratıcılığı ve tasarım süreçlerini hızlandırabilir.
 • 🧩 MIDJOURNEY, kullanıcıların daha fazla deneyim ve deneme yapma imkanı sunar.
 • 📸 MIDJOURNEY tarafından üretilen imajlar, gerçek fotoğraflara benzeyebilir ancak hatalar içerebilir.
 • ✋ MIDJOURNEY, kullanıcıların el ve diğer detayları ile ilgili sorunlar yaşayabileceğini belirtiyor.

Q & A

 • Midjourney nedir ve ne işe yarar?

  -Midjourney, bir yapay zeka asistanıdır ve tasarımcılar için kullanılabilir. Kullanıcıların vermiş olduğu promptlara göre, sıralı bir şekilde istedikleri özellikler ve özellikleri kullanarak görsel tasarımlar üretir.

 • Midjourney'in Discord sunucusu nasıl kullanılır?

  -Midjourney, Discord sunucusu içinde çalışır ve kullanıcıların promptlarını kullanarak görsel tasarımlar üretir. Kullanıcılar promptlarını sunar ve Midjourney, bu promptlara dayalı olarak bir veya daha fazla tasarım sunar.

 • Midjourney'in sunardığı tasarımlar arasından seçim nasıl yapılır?

  -Kullanıcılar Midjourney tarafından sunulan tasarımlar arasından en beğendiğine karar verebilir ve bunu indirebilir. Ayrıca, tüm tasarımları da tek seferde indirme seçeneği de mevcuttur.

 • Midjourney'de yeni varyasyonlar nasıl talep edilir?

  -Kullanıcılar, mevcut tasarımlar üzerinde yeni varyasyonlar talep etmek için Midjourney'e talimatlar verebilir. Örneğin, 'V3' komutu ile üçüncü tasarımın varyasyonları istenebilir.

 • Midjourney'in sunardığı hizmet ücretsiz mi?

  -Hayır, Midjourney'in sunduğu hizmet ücretsiz değil. Kullanıcılar aylık abonelik ücreti ödeyerek hizmetten yararlanabilir. Ancak, hizmetin kalitesi ve sunulan avantajlar nedeniyle, kullanıcılar bu ücreti ödeyebilir.

 • Midjourney'in tasarımlarındaki hatalar neler olabilir?

  -Midjourney'in tasarımlarındaki hatalar, örneğin bir nesnenin eksik veya anormal görünen bir parçası olabilir. Masanın eksik bir ayağı veya bir figürün tuhaf görünen bir el bileşiği gibi detaylarda hata olabilir.

 • Midjourney ile nasıl bir resim oluşturulabilir?

  -Midjourney ile, kullanıcı bir prompt yazarak istediği resmin temel özelliklerini belirtir. Midjourney bu promptu kullanarak bir veya daha fazla resim üretir. Kullanıcı daha sonra bu resimlerden en beğendiğine seçim yapabilir.

 • Midjourney'in tasarımlarındaki gerçeklik düzeyi nasıl?

  -Midjourney'in tasarımlarında yüksek bir gerçeklik düzeyi bulunur. Yaratılan görseller, gerçek fotoğraflara benzeyebilir ve kullanıcıların inanılmaz derecede gerçekçi bir tasarım elde etmelerine olanak tanır.

 • Midjourney'in tasarımlarını kullanırken neler dikkate alınmalıdır?

  -Midjourney'in tasarımlarını kullanırken, tasarımların tamamen orijinal ve telifsiz olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca, tasarımlardaki detaylara dikkatle bakarak, hatalı veya anormal görünen parçalar olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

 • Midjourney'in tasarımları ile nasıl bir iş yapılabilir?

  -Midjourney'in tasarımları, kitap kapakları, posterler, reklamlar ve daha pek çok şey için kullanılabilir. Kullanıcılar, Midjourney'in sunduğu esneklik ve yaratıcılık sayesinde, istedikleri tasarımları elde edebilir.

 • Midjourney'in tasarımlarındaki insanlar ve nesneler gerçek mi?

  -Midjourney'in tasarımlarındaki insanlar ve nesneler tamamen yapay ve sanaldır. Bu yüzden, bu tasarımlarla ilgili olarak gerçek bir kişi veya nesnenin telif hakkı ihlal edildiğini düşünmemek önemlidir.

 • Midjourney'in tasarımlarında nasıl değişiklik yapılabilir?

  -Midjourney'in tasarımlarında değişiklik yapmak için, kullanıcılar farklı promptlar kullanarak veya mevcut tasarımlara dayanarak yeni varyasyonlar talep edebilirler. Ayrıca, tasarımların çözünürlüğünü ve boyutlarını değiştirmek için özel komutlar kullanılabilir.

Outlines

00:00

🌟 Introduction to AI Image Generation with Journey

The speaker introduces an AI application called Journey, which is capable of creating images based on user prompts. The application is accessible through Discord and allows users to select and download images generated from their prompts. The process involves ranking desired elements in a comma-separated list, which Journey uses to create a series of images. Users can choose their preferred image or download all options. The speaker also discusses the ability to request variations on an image and provides examples of the detailed and realistic results produced by Journey. However, they also note the limitations, such as the inability to write text within the image or handle certain complex requests. The service is not free, with users required to pay a monthly subscription fee for access to the AI's capabilities.

05:01

🔍 Exploring the Realism and Limitations of AI-Generated Images

The speaker delves into the level of realism that can be achieved by AI-generated images, specifically mentioning the work of MİT Journey. They highlight the impressive photorealistic quality of the images, which can be mistaken for actual photographs. However, they also point out the occasional oddities and imperfections in the images, such as missing or distorted elements like table legs or hands. The speaker emphasizes that these images are entirely created by AI, with no real people or objects involved. They also touch upon the ethical considerations and limitations of the technology, noting that it cannot generate content that includes certain inappropriate or sensitive subjects. The discussion includes examples of how the AI can be used to upscale images or create variations of a design, and the speaker shares their excitement about the potential applications of this technology.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri düşünme ve öğrenme yeteneklerini simüle etmek için kullanılan bir alanıdır. Video, yapay zekanın bir uygulaması olan MİT Journey ile tasarım sürecini ve yapay zekanın imaj üretme yeteneklerini göstermektedir.

💡MİT Journey

MİT Journey, bir tasarımcının yapay zeka asistanı olarak hizmet veren bir uygulamadır. Video, MİT Journey'in imaj hazırlama yeteneklerini ve tasarım sürecini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

💡İmaj Hazırlama

İmaj hazırlama, görsel içeriklerin oluşturulması sürecini ifade eder. Video, MİT Journey'in kullanıcıların belirli kriterlere göre imajlar oluşturmasına olanak tanıyan bir araç olduğunu göstermektedir.

💡Promp

Promp, MİT Journey'in kullanıcılarından aldığı yönlendirmeler veya isteklerdir. Video, kullanıcıların MİT Journey'e belirli kriterler veya talimatlar vererek istedikleri imajları oluşturmasını açıklamaktadır.

💡Çözünürlük

Çözünürlük, bir görselin detaylarının netliği veya kalitesiyle ilgilidir. Video, MİT Journey'in kullanıcıların istedikleri görselleri daha yüksek çözünürlükte oluşturmasına olanak tanıdığını belirtmektedir.

💡Telifli ve Telifsiz Fotoğraflar

Telifli fotoğraflar, telif hakkına tabi olan ve kullanımı için izin gerektiren fotoğraflardır. Telifsiz fotoğraflar ise telif hakkı olmayan veya belirli koşullar altında serbestçe kullanılabilen fotoğraflardır. Video, MİT Journey'in telifli ve telifsiz fotoğrafları kullanarak imajlar oluşturduğunu belirtmektedir.

💡Vektör

Vektör, bir niceliğin büyüklüğünü ve yönünü gösteren matematiksel bir kavramdır. Video, MİT Journey'in vektörler kullanarak görsel içerikler oluşturduğunu ve çeşitli efektler eklediğini göstermektedir.

💡Render

Render, bilgisayar grafiklerinde üç boyutlu nesnelerin düzlem veya ekrana dönüştürülmesi sürecidir. Video, MİT Journey'in kullanıcıların görsellerini render ederek daha gerçekçi hale getirdiğini açıklamaktadır.

💡Kullanıcı Yönlendirmesi

Kullanıcı yönlendirmesi, bir kullanıcının bir sistem veya uygulama üzerinde belirli eylemler gerçekleştirmesi için verilen talimat veya yönergelerdir. Video, MİT Journey'in kullanıcıların belirli kriterler veya istekler doğrultusunda imajlar oluşturmasına olanak tanıdığını göstermektedir.

💡Üyelik

Üyelik, bir hizmetin veya platformun belirli bir süre boyunca kullanılabilmesi için ödenen bir ücret karşılığında alınan haklardır. Video, MİT Journey'in kullanıcıların abone olarak belirli bir süre boyunca hizmetlerinden faydalanabileceklerini ve belirli bir ücret karşılığında kullanıcılara imaj oluşturma yeteneği sunduğunu göstermektedir.

Highlights

Midjourney, bir yapay zeka asistanı olarak, tasarımcılar için yeni bir iş alanı yaratıyor.

Midjourney, kullanıcıların prompt tabanlı formülleri kullanarak görsel tasarımlar üretmesine olanak tanır.

Kullanıcılar, Midjourney tarafından oluşturulan görseller arasından seçim yapabilir ve indirebilir.

Midjourney, kullanıcıların isteklerine göre yeni varyasyonlar üretme imkanı sunar.

Midjourney, kullanıcıların tasarımları daha fazla geliştirmelerine ve yeni alternatifler üretmelerine olanak tanır.

Midjourney, kullanıcıların tasarımlarında istedikleri renk paletlerini belirtmelerine imkan tanır.

Midjourney, kullanıcıların daha fazla detay istediklerinde daha fazla varyasyon üretebilmesine olanak sağlar.

Midjourney, kullanıcıların tasarımlarını daha büyük ve daha fazla detaylı hale getirmelerine olanak tanır.

Midjourney, kullanıcıların aylık üyelikle hizmetin avantajlarından yararlanabilmesine olanak sağlar.

Midjourney, kullanıcıların yapay zeka teknolojisi ile gerçekçi görünümlü tasarımlar elde etmelerine olanak tanır.

Midjourney, kullanıcıların metin tabanlı talimatlar kullanarak tasarımları özelleştirebilmesine olanak tanır.

Midjourney, kullanıcıların tasarımlarını daha fazla geliştirmelerine ve yeni alternatifler üretmelerine yardımcı olur.

Midjourney, kullanıcıların tasarımlarındaki hatalar ve eksiklikleri düzeltmelerine yardımcı olabilir.

Midjourney, kullanıcıların tasarımları için daha fazla detay ve gerçekçilik elde etmelerine olanak sağlar.

Midjourney, kullanıcıların tasarımları için daha fazla esneklik ve seçenek sunar.

Midjourney, kullanıcıların tasarımları daha fazla gelişmiş ve profesyonel bir hale getirmelerine yardımcı olur.

Midjourney, kullanıcıların tasarımları için daha fazla esneklik ve seçenek sunar ve bu sayede daha fazla yaratıcılık sergileyebilmelerine olanak sağlar.

Midjourney, kullanıcıların tasarımları için daha fazla esneklik ve seçenek sunar ve bu sayede daha fazla yaratıcılık sergileyebilmelerine olanak sağlar.