YAPAY ZEKA İLE SIFIRDAN ANİMASYON ÇİZGİ FİLM OLUŞTURDUM!

Süper Yapay Zeka
25 Jan 202424:54

TLDRIn this innovative video, the creator utilizes artificial intelligence to produce a one-minute animated film from scratch. The project begins with scripting a dialogue using an AI chatbot, which is then translated into English for better results. To bring the characters to life, a text-to-speech application is employed, aiming for natural, non-robotic voiceovers. The next step involves transforming the text into video format, using various tools to ensure all stages remain free of cost. The creator guides viewers through the process of selecting voices for characters, adjusting the speed and tone for a more engaging narrative, and even suggests additional tools for video editing and music creation. The video concludes with a demonstration of how to use these AI tools to create a compelling and professional-looking animation within an hour, showcasing the potential of AI in the realm of content creation.

Takeaways

 • 🎬 Türkçe bir başlık ve transkripti olan bu metin, bir kullanıcının yapay zeka ile birlikte bir animasyon çizgi film oluşturma sürecini anlatıyor.
 • 🤖 İlk olarak, bir diyalog oluşturuluyor ve seslendirilmeye hazırlanıyor. Seslendirme için uygun bir uygulama seçilerek kullanılıyor.
 • 🌌 Animasyon, uzay temalı hayvan karakterleriyle ilgili ve yaklaşık bir dakikalık sürecek.
 • 🚀 Seslendirme işlemleri, ücretsiz olarak ve mümkün olan en doğal sesle gerçekleştirilmeye çalışılıyor.
 • 📝 Metinler İngilizceye çevrildi ve daha iyi sonuçlar alındığı için seslendirme de İngilizce olarak yapıldı.
 • 📱 Kullanılan uygulamalar, ücretsiz ve aboneliksiz sistemler kullanılarak seslendirme ve video üretimi gerçekleştirildi.
 • 🎭 Seslendirme işlemleri sırasında, karakterlerin seslerine uygun seslendirmeler yapılıyor.
 • 🧩 Seslendirme işleminden sonra, metin ve seslendirme dosyaları birleştirilerek animasyona dönüştürülüyor.
 • 🌟 Animasyonda kullanılan ses ve video dosyaları, kullanıcının seçtiği bir tema ve karakterlerle oluşturuluyor.
 • ✂️ Animasyonun son halini düzenlemek için video düzenleme uygulamaları kullanılıyor.
 • 📈 Oluşturulan animasyon, kullanıcının yaratıcılığı ve teknik becerilerini kullanarak geliştiriliyor.
 • 🌐 Sonunda, animasyon YouTube gibi platformlarda paylaşılabilir ve izlenebilir.

Q & A

 • Videoda hangi temayla ilgili bir çizgi film oluşturuluyor?

  -Videoda, uzay temalı ve hayvan karakterlerin olduğu bir çizgi film oluşturuluyor.

 • Kullanılan yapay zeka araçlarından bahsedilmiş midir ve bu araçlar ücretsiz mi?

  -Evet, videoda birkaç yapay zeka aracı kullanıldığı belirtilmiş ve bu araçların ücretsiz versiyonlarından faydalanıldığı vurgulanmış.

 • Videoda hangi hayvan karakterler çizgi filme dahil edilmiştir?

  -Videoda kaplumbağa, galaksi kedisi ve uzay tavşanı gibi hayvan karakterler çizgi filme dahil edilmiştir.

 • Seslendirme işlemi için hangi dillere çeviri yapılmış ve neden?

  -Seslendirme işlemi için Türkçe diyaloglar İngilizceye çevrilmiştir çünkü İngilizce kullanıldığında daha iyi sonuçlar elde edildiği belirtilmiş.

 • Animasyonun oluşturulma sürecinde karşılaşılan teknik zorluklar nelerdir?

  -Animasyon oluşturma sürecinde seslendirme karakter seçiminde ve hareketli görüntülerin doğal görünmesinde zorluklar yaşanmış.

 • Yapay zeka araçları hangi aşamalarda kullanılmıştır?

  -Yapay zeka araçları, diyalog yazımı, seslendirme, çeviri ve animasyon oluşturma aşamalarında kullanılmıştır.

 • Çizgi film için seslendirme yapılırken hangi ses karakterleri tercih edilmiştir?

  -Seslendirme için karakterlere uygun, robotik olmayan, doğal sesler tercih edilmiş. Örneğin, kaplumbağa için daha ağır konuşan bir ses, galaksi kedisi için dişi bir ses kullanılmış.

 • Videonun amacı nedir ve izleyiciye ne sunmayı hedeflemektedir?

  -Videonun amacı, yapay zeka araçlarını kullanarak nasıl bir animasyon çizgi film oluşturulabileceğini göstermek ve bu süreci adım adım anlatmaktır.

 • Sonuç olarak elde edilen animasyonun süresi ne kadardır?

  -Elde edilen animasyon yaklaşık bir dakikalık bir süreye sahiptir.

 • Animasyonun ismi ne olarak belirlenmiştir ve nasıl karar verilmiştir?

  -Animasyonun ismi 'Kozmo Dostlar' olarak belirlenmiştir. İsim, içerikle ilgili fikirler arasından seçilmiştir.

Outlines

00:00

🎬 Introduction to 3D Animation Project

The speaker introduces the first video, which outlines the process of creating a 3D animation. They plan to produce a short animated film, approximately one minute long, using a series of short videos. The first step involves writing a dialogue using an AI chatbot, which will be translated into English for better results. The dialogue will then be used to generate voiceovers with a natural, non-robotic tone. The speaker emphasizes the importance of using free tools to create the animation and discusses the process of converting text to video or images. They also mention the use of various applications and subscriptions, promising to detail the capabilities within the free version.

05:02

🚀 Creating Voiceovers and Selecting Characters

The speaker discusses the process of creating voiceovers for the animation using the Smart application. They mention the limitations of the free version, which allows for up to 3 minutes of voice recording. The speaker selects different characters for the dialogue, aiming for a natural and fitting voice for each. They also mention the possibility of using another email account to extend the recording time if needed. The dialogue includes a humorous exchange about the existence of milk in space, adding a light-hearted tone to the script.

10:02

🌌 Developing a Space-Themed Animation

The speaker details the process of creating a space-themed animation with animal characters. They discuss the use of various tools and techniques to achieve the desired outcome, including motion brushes and 3D elements. The speaker also talks about the importance of selecting the right style for the animation, such as documentary or concept art, to match the theme. They mention the possibility of using a free version of a video editing application to compile the final video and suggest that with practice, one can create more complex animations within an hour.

15:04

🎭 Finalizing the Animation and Adding Details

The speaker talks about adding more details to the animation, such as background elements and character movements, to enhance the storytelling. They mention the use of a video editor to finalize the project and suggest using a free application for this purpose. The speaker also discusses the possibility of creating longer animations, such as 5 or 10-minute videos, depending on the desired outcome. They emphasize the potential of using AI tools to create engaging content and share their experience with various applications, highlighting the importance of exploring different options.

20:05

🎉 Wrapping Up and Inviting Feedback

The speaker concludes the video by inviting viewers to provide feedback and suggesting that if the first video is well-received, they will continue with a sequel that delves into more details. They discuss the process of naming the animation and suggest a title that reflects the space adventure theme. The speaker also talks about the potential of using AI tools for video editing and translation, demonstrating the process of translating the video into Spanish. They express gratitude to the viewers for watching the first video of their YouTube channel dedicated to AI and encourage them to like and comment on the video.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, insanın yapay olarak oluşturduğu zekadır ve bu videoda, animasyon çizgi filmin oluşturulmasında kullanılmaktadır. Yapay zeka, özellikle diyalog ve seslendirme işlemleri için kullanılarak, karakterlerin konuşmalarını sunuyor. Örneğin, 'chat gpt' ile diyaloglar yazdırılarak animasyona geçirilmekte ve seslendirme için kullanılıyor.

💡Animasyon Çizgi Film

Animasyon çizgi film, videoda yaratılmak üzere planlanan bir kısa film türüdür ve genellikle çizgisel karakterler içerir. Bu tür bir film, videoda 'en fazla kısa videolardan' bahkken, bir dakikalık animasyon olarak belirtilmiştir.

💡Seslendirme

Seslendirme, metni konuşmaya dönüştürme sürecidir ve bu videoda animasyon karakterlerinin konuşmalarını sağlamak için kullanılmaktadır. Örneğin, 'seslendirmeler olabildiğince çizgi film, animasyon formatına uyan çok robotik olmayan seslendirmeler olmasını' istenmektedir.

💡Video Editör

Video editör, videoların düzenlenmesi ve montajı için kullanılan bir yazılımdır. Bu videoda, animasyonun son halini düzenlemek ve ses eklemek için kullanılmaktadır. 'Microsoft'un video editör uygulaması' olarak belirtilmiştir.

💡

💡Kozmo Dostlar

Kozmo Dostlar, videoda planlanan animasyon çizgi filmi için düşünülen bir başlıktır. Bu isim, videoda 'Galaksi arkadaşlar Uzay Macerası' gibi önerilen başlıklardan sonra 'Kozmo Dostlar' olarak seçilmiştir.

💡Galaksi

Galaksi, videoda animasyonun evren ve uzay keşfi ile ilgili olduğunu gösteren bir anahtar kelimedir. Örneğin, 'Galaksi keşfetmeye Hazır mısınız' ve 'Galaksi canavarı' gibi ifadeler kullanılarak galaksinin keşfi ve uzayın gizemi etrafında bir hikaye sunulmaktadır.

💡Ücretsiz

Ücretsiz, videoda kullanılan araçların ve hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır. Örneğin, 'ücretsiz olmasını' istendiği ve 'ücretsiz bir şekilde şuradan oluşturacağız' ifadeleriyle bu konsept vurgulanmaktadır.

💡Abonelik

Abonelik, videoda bahsedilen bazı araç ve hizmetlerde mevcut olan bir sistemdir ve bu sistemle kullanıcılar belirli süre veya özelliklerde hizmet alabilirler. 'Abonelikler de sınırsız veya bir saatlik' ifadesiyle abonelik sisteminin ne gibi hizmetler sunduğunu anlaşılmaktadır.

💡Ekran Kaydı

Ekran kaydı, videoda animasyonun ve seslendirmelerin nasıl yapılacağını göstermek için kullanılabilecek bir yöntemdir. 'Ekran Kaydı' terimi doğrudan belirtilmemiş olsa da, 'videoyu oluşturmak' ve 'video editör' bağlamında kullanılabilir.

💡3 Boyutlu Animasyon

3 Boyutlu Animasyon, videoda bahsedilen animasyonun üç boyutlu olarak oluşturulacağını ifade eder. 'Üç boyutlu bir animasyon' ifadesiyle, animasyonun evren ve uzay gibi three-dimensional ortamlarda yer alabileceği öngörülmektedir.

Highlights

Welcome to the first video featuring the creation of a 3D animated short film using AI.

The film will be approximately one minute long, showcasing a space-themed cartoon with animal characters.

A chat with GPT will generate the initial dialogue for the animation.

The text will be translated into English for better results in the next steps.

A dubbing application will be used to provide voiceovers for the text, aiming for a natural, non-robotic tone.

The process will involve selecting the right tool to transform text into video format.

The goal is to use free tools to create the entire animation sequence.

The video will feature characters like Captain K, the Rock Turtle, and the Galaxy Cat, each with unique dialogues.

The dialogues will be recorded in a way that fits the cartoon animation format.

The video's script will be written to include interactions with a galaxy monster and the exploration of new planets.

The video editing will be done in Adobe Premiere, suggested as the best free video editing tool.

The final animation will be a mix of dialogues, character animations, and background music.

The character voices will be carefully selected to match their personalities, like Victor for the Captain and Jack for the Rock Turtle.

The animation will be created in a way that it can be extended to a longer series if the first video is successful.

The entire process, from script to animation, is detailed to encourage others to create their own animations with AI.

The video concludes with a call to action, inviting viewers to like, comment, and suggest names for the animation.

The channel plans to introduce various AI tools and share updates on AI advancements in future videos.

The video is a testament to the potential of AI in creative fields, showcasing a unique method of animation creation.