Yapay Zeka Peygamberimizi Çizecek mi Diye Kontrol Ettik! Midjourney ve ChatGPT l Sözler Köşkü

Sözler Köşkü
27 Jun 202326:38

TLDRBu video, yapay zekanın yaratıcı yönlerini ve özellikle Midjourney adlı bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulamasının yeteneğini vurguluyor. Katılımcılar, Midjourney'in yarattığı fantastik ve inanılmaz görüntülerle hayran kalmakta ve bu teknolojinin ne kadar ilerleme gösterdiğini tartışmaktadır. Ayrıca, videoda yer alan bir İngilizce kanalın başarısı ve İslam'ın gelecekte daha geniş kitlelere ulaşacağına dair umutlar da paylaşılmaktadır. Katılımcılar, İslam'ın sağlam temelleri ve insanların bu dini kabul etmeleri için sunduğu mantıksal ve ruhsal destekle ilgili görüşmeler yürütmektedir. Video, aynı zamanda insanların ateizm ve diğer inanç sistemleriyle mücadelede İslam'ın ne kadar güçlü ve zeki olduğunu gösteriyor.

Takeaways

 • 🌐 Midjourney, bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulamasıdır ve kullanıcıların Internet'te mevcut olmayan orijinal fotoğraflar oluşturmasını sağlar.
 • 🤖 ChatGPT ve Midjourney gibi iki yapay zeka birleşik olarak kullanılabilir ve bu, yaratıcılık ve teknolojinin gücünü birleştirir.
 • 🚀 Yapay zekanın yarattığı resimler, insanların heyecanını ve hayal gücünü canlandırarak onların inanılmaz manzaralarla etkileşime girmesine olanak tanır.
 • 🕌 Mescid-i Aksâ ve İslamın sembolleri, insanların dini inanç ve özgürlüklerini temsil eder ve bu, toplumun bir bölümü için önemlidir.
 • 📚 Kur'an ve İslam alfabeleri, tarihsel olaylar ve dini liderler hakkında bilgi sunarak, dini öğelerin ve ahlaki öğelerin önemini vurgular.
 • 🌟 İnsanların gelecekteki güzel günler ve İslam'ın sağlayacağı umut hakkında inançları, toplumun ruhunu canlandırır ve iyi bir gelecek için umut ışığı tutar.
 • 🌈 Cennet ve diğer dini temaların vizyonları, insanların inançlarına sadık kalmalarını ve iyi yaşam tarzlarını benimsemelerini teşvik eder.
 • 📉 Ateizmin ve diğer inanç sistemlerinin insanlar için sağlayamayacağı manevi destek ve umut, İslam'ın sunduğu olanaklardan daha fazladır.
 • 👥 Toplumun farklı kesimlerinin, özellikle Müslümanların, bir araya gelerek ortak bir inanç ve amaç uğruna birleşmesi.
 • 🌍 Dünya genelinde İslam'ın yayılması ve insanların bu inanç sistemini benimseyerek, barış ve anlayışın artması.
 • 📈 Sosyal medya ve teknoloji platformlarının, özellikle Midjourney ve ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının, dini ve sosyal mesajların yayılmasında önemli bir rol oynadığı.

Q & A

 • Midjourney nedir ve ne işe yarar?

  -Midjourney, bir yapay zeka teknolojisi ile fotoğraf oluşturma uygulamasıdır. Kullanıcıların özelleştirilmiş ve var olan internetteki hiçbir yerinde olmayan fotoğraflar yaratmalarına olanak tanır.

 • Yapay zeka ile ilgili İngilizce videonun konusu neydi?

  -İngilizce videoda, yapay zeka ile alakalı Midjourney adlı bir resim uygulamasının özellikleri ve yaratıcılıkları incelenmiştir.

 • Kardeşler, Midjourney'in eskiden ürettiği fotoğraflarla şu ankilerinin arasındaki fark nedir?

  -Midjourney'in eskiden ürettiği fotoğraflarla şu ankilerinin arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Şu anki fotoğraflar daha gelişmiş ve gerçekçi görünüme sahip olup, eskikilerle kıyaslandığında büyük bir gelişme göstermiştir.

 • ChatGPT'den nasıl destek alınıyor?

  -ChatGPT, Midjourney'e verilen komutların nasıl yazılacağı konusunda destek sağlayarak, kullanıcıların daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmaktadır.

 • Mars'ta Müslümanlar namaz kılıyor bir sahne nasıl yaratılabilir?

  -Midjourney uygulaması ile Mars'ta Müslümanlar namaz kılıyor bir sahne yaratmak için kullanıcı, 'Mars'ta Müslümanlar namaz kılıyor' gibi detaylı bir komut yazarak yapay zekanın bu情景(情景) için bir fotoğraf oluşturmasına yönlendirir.

 • İslam'a aid bir ailenin uzaylılarla nasıl bir etkileşimi düşünülebilir?

  -İslam'a aid bir ailenin uzaylılarla etkileşimi, dini değerleri ve kültürel anlayışları göz önüne alınarak, tropikal bir ormanda yağmurlu havada bir araya gelebileceği gibi, farklı kültürler arasında bir anlaşma ve hoşgörü gösterilebilir.

 • Yapay zeka ile ilgili bir projenin 30 yıl sonrasına dair tahminleri nelerdir?

  -30 yıl sonrasına dair tahminlere göre, yapay zeka teknolojisi çok gelişmiş hale gelecek ve belki de 'Bu kadar yapay zeka da fazla' diyecek bir noktaya gelebiliriz. Ancak bu durum, insanlık için ne kadar faydalı veya zararlı olduğuna karar verilmemiştir.

 • İbrahim'ın ateşe atılması ve cennet hadiseleri hakkındaki hikayeler nasıl anlatılır?

  -İbrahim'ın ateşe atılması ve cennet hadiseleri, Kur'an'da anlatılan ve tefekkür edilmeye değer olaylardır. Bu hikayeler, insanların inanç ve imanını güçlendirmeye yönelik olarak anlatılır ve dini öğelerle bağlantılıdır.

 • Sırat Köprüsü ve cennet ile ilgili ne tür hayal gücünü kullanabiliriz?

  -Sırat Köprüsü ve cennet ile ilgili hayal gücünü kullanarak, korkunç ve dar bir köprü üzerinde insanların cehennem ve ateşlerin üzerinde geçiş yapmasını, veya cennetin güzelliklerini, ırmaklar akan bahçelere ve şelaleleri ile canlandırabiliriz.

 • Yapay zeka ve insanın yarattığı sanat arasındaki ilişki nedir?

  -Yapay zeka, insanın yarattığı sanatla birlikte çalışarak, kullanıcıların hayal gücünden ve isteklerinden yenilikçi sanat eseri yaratmasına olanak tanır. Bu, sanatsal ifadenin ve yaratıcılık düzeyinin artırılmasına katkıda bulunur.

 • İslam'ın ve diğer dinlerin karşılaştırılması nasıl yapılabilir?

  -İslam ve diğer dinlerle karşılaştırma yapılırken, her dinin temel öğeleri, inanç sistemleri ve hayattaki uygulamaları incelenmelidir. Ayrıca, her dinin sunduğu yaşam standartları ve değerleri de göz önüne alınmalıdır.

Outlines

00:00

🤖 Artificial Intelligence and Creative Visualizations

The paragraph discusses the use of an AI application called Midjourney for creating unique photographs that don't exist anywhere on the internet. The excitement around the realistic images generated by AI is palpable as the speakers discuss various scenarios like the Sırat Bridge, people praying on Mars, and the concept of time and space in relation to religious practices. They also touch upon the growth of their English channel, 'Towards Eternity,' and the potential for AI to enhance their video content.

05:03

🚀 Dreams of Paradise and Religious Miracles

This paragraph explores the theme of paradise and religious miracles. It delves into the creation of content related to heaven, with individuals asking for narratives of religious events. There's a strong focus on the depiction of miracles, such as the splitting of the sea for Prophet Moses and the throwing of Prophet Abraham into the fire by Nimrod. The paragraph also touches on the idea of imagining and depicting religious scenarios, emphasizing the emotional and spiritual impact of these stories.

10:04

🌟 Visions of Heaven and the Role of AI in Creative Expression

The speakers in this paragraph are excited about the possibilities of using AI to envision and depict their interpretations of heaven. They discuss the concept of rivers flowing beneath in heaven and the challenge of imagining such divine scenes. There's a sense of wonder and anticipation as they command the AI to create images of paradise, expecting it to surpass their wildest dreams. The paragraph also humorously contemplates the idea of needing an elevator in heaven and the joy of witnessing such beauty.

15:07

🌍 A Muslim Russia and the Spread of Islam

This paragraph expresses a dream of a predominantly Muslim Russia, with vivid imagery of Muslims performing prayers in significant locations like Red Square. There's a discussion about the growth and influence of their English channel and its translation into Russian, indicating a wide reach and impact. The speakers also talk about their volunteer work, the power of truth in their discussions with people of other faiths, and the eventual conversion to Islam, painting a hopeful picture for the future.

20:08

📖 The Impact of Atheism and the Comfort of Islam

The paragraph deals with the struggles of people who identify as atheists and the psychological impact of not believing in an afterlife. It contrasts this with the reassurances and explanations provided by Islam about life after death. There's a call for people to consider Islam as a logical and comforting alternative to atheism, and a reflection on the potential for people to eventually embrace Islam, leading to peaceful coexistence and the spread of faith.

25:13

🏙️ Historical Scenes and the Desire for a Glimpse into the Afterlife

This paragraph expresses a deep interest in historical religious scenes and figures, such as the initial proclamations of Islam, the Battle of Badr, and the loneliness of Adam when he was first created. There's a yearning to witness these events and a strong belief in the power of prayer and living a righteous life to achieve entry into heaven. The paragraph ends with an encouragement for viewers to keep their faith and prayers strong, with a nod to the potential for more videos on the topic of Midjourney.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, insan zekasının bir türüdür ve bilgisayarların veya diğer makinelerin öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi insan benzeri faaliyetlerde bulunmasını sağlar. Bu videoda, yapay zekanın yaratıcı bir yol olarak kullanılarak, internette mevcut olmayan resimlerin yaratılmasından bahsedilmektedir.

💡Midjourney

Midjourney, videoda bahsedilen bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulamasıdır. Kullanıcıların metinsel açıklamaları temel alan orijinal fotoğraflar yaratmasına olanak tanır. Örneğin, 'Kâbe'de 300 kişi tavaf ederken, 20 tane kuş uçsun, yürüyen adamların sarığı kırmızı olsun' gibi bir komut verildiğinde, Midjourney benzersiz bir fotoğraf oluşturur.

💡ChatGPT

ChatGPT, videoda bahsedilen bir yapay zeka diyaloğ ve metin üretme aracıdır. Kullanıcıların soru sormalarına veya konular hakkında konuşmalarına yanıt verir. Bu videoda, ChatGPT'nin Midjourney ile birlikte kullanılması ve bu iki yapay zekanın birleşik olarak yaratıcı çalışmalar gerçekleştirebileceği gösterilmektedir.

💡Resim Uygulaması

Resim uygulaması, kullanıcıların fotoğraf veya resimler üretmek için kullanabileceği bir yazılım türüdür. Videoda, Midjourney adında bir resim uygulaması ile ilgili olarak, kullanıcıların nasıl bir komut verip orijinal bir fotoğraf elde edebileceklerini örnek olarak göstermektedir.

💡Cennet

Cennet, İslam inancında, iyi yaşamış olanların ölümünden sonra yaşayacakları bir yer olarak tanımlanmaktadır. Videoda, yapay zeka ile cennetten bahsedilen ve bu yerle ilgili manevi ve güzellik unsurlarını örnek gösterilerek, dini temalara dair vizyoner resimler yaratılmaktadır.

💡İslam

İslam, dünya üzerinde büyük bir din topluluğunu oluşturan ve Kur'an'a dayanan bir inanç sistemidir. Videoda, İslam'ın öğretilerini ve dinin hayatın her alanında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, dini temaların ve manevraların yapay zeka ile nasıl birleştirilebileceği tartışılmaktadır.

💡Mars

Mars, videoda bir hayal edici konsept olarak kullanılarak, Müslümanlar'ın Mars'ta namaz kılmaktan bahsedilmektedir. Bu, yapay zeka aracılığıyla yaratılan bir hayali senaryo olarak sunulmakta ve dini inançların ve teknolojinin birleşiminin potansiyelini göstermektedir.

💡Sinematik

Sinematik, videoda bahsedilen bir kavramdır ve genellikle film ve televizyon endüstrisinde kullanılan bir terimdir. Burada, yapay zeka tarafından üretilen resimlerin, film veya televizyon gibi görsel medyada kullanılabilecek kaliteli ve etkileyici olmasından bahsedilmektedir.

💡Kıble

Kıble, Müslümanlar'ın ibadetleri sırasında yöneldiği Mekke'deki bir noktadır. Videoda, Mars'ta bulunan bir Müslüman'ın nasıl Kıble'yi bulabileceği tartışılmakta ve bu da dini ritüellerin ve modern teknolojilerin birleşiminin bir örneği olarak görülmektedir.

💡İmam

İmam, İslam'da bir cemaatin lideri veya bir camideki lider olarak kullanılan bir terimdir. Videoda, dini liderlerin ve camilerin önemli rol oynadığını vurgulayarak, İslam'ın toplumda nasıl uygulanabileceğine dair manevi mesajlar içermektedir.

💡Ateizm

Ateizm, tanrı inanmadığına inanç olarak bilinir. Videoda, ateizmin ve diğer dinlerin insanlar için ne tür bir yaşam tarzı sunduğu ile karşılaştırılmakta ve İslam'ın sunduğu manevi değerler ve yaşam tarzı üstünden tartışılmaktadır.

Highlights

Midjourney, bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulaması olarak tanıtıldı.

Kullanıcıların Internette mevcut olmayan fotoğraflar oluşturma imkanı sunuldu.

Sırat Köprüsü ve cehennem gibi eskiye dayanan konular hakkında heyecanlı beklentiler dile getirildi.

Yapay zeka tarafından oluşturulan gerçek görüntülerin inandırıcılığı üzerinde duruldu.

İngilizce videoda, yapay zeka ile ilgili konulara odaklandı.

Midjourney'in eskiden ürettiği fotoğraflarla şu ankilerinin büyük bir fark olduğu belirtildi.

ChatGPT'den destek alan Midjourney, iki yapay zekanın birleşik gücünden yararlanıyor.

Mars'ta Müslümanlar namaz kılıyor bir sahnenin yaratılmasıyla ilgili heyecan.

Kıbleyi bulma ve Mars'ta bir fetva alınma gibi manevi konular ele alındı.

Yapay zeka ve insanın gelecekte birlikte gelişeceğine dair düşünceler dile getirildi.

30 yıl sonra yapay zekanın sınırları hakkında düşünceler paylaşıldı.

Yapay zekanın hayal gücü ve yaratıcılıkla sınırsız olan bir gelecekte kullanılması tartışıldı.

İbrâhim Aleyhisselâm'ın ateşe atılması ve buna karşı olan güven ve teslimiyet anlatıldı.

Sırat Köprüsü ve cehennem gibi manevi konular hakkındaki korkunç hayaller ve düşünceler.

Arap Çölünde ayın ikiye bölünmesi ve Müslümanların inanma süreci.

Yapay zekanın bir robot olarak sunumu ve bu konudaki heyecan.

Cennetin ne olduğu üzerine yapılan hayaletler ve manevi konular.

Mescid-i Aksâ'da Müslümanlar ile ilgili coşkulu bir sahnenin yaratılması.

İslamiyetin hakikat ve manevi değerleri üzerine yapılan anlayışlar ve inancın önemi.

Ateizmin ve diğer inanç sistemlerinin insan üzerindeki olumsuz etkisi.

Yapay zeka ve insanın gelecekte birlikte var olacağına dair umutlar.