Ücretsiz Dall-e 3 Kullanarak Prompt Girmenin Mantığını Anlattım

Erhan Meydan
14 Oct 202312:18

TLDRBu video, kullanıcıların Dall-E 3 gibi yapay zeka araçlarını kullanarak görsel sanat eserleri nasıl yaratabileceklerini göstermektedir. Video, ücretsiz olarak kullanılabilen Bing Image Creator gibi araçları vurgular ve kullanıcıların günlük 24 görsel oluşturma hakkını elde etmelerini sağlar. Ayrıca, kullanıcıların prompt girme mantığını anlamalarına yardımcı olmak için teknik ipuçları sunar, örneğin, promptun net ve somut olması, sıfatların kullanımı ve sanatsal estetik akımlar veya film dokusunun dahil edilmesi gibi. Video, kullanıcıların yaratıcılığı ve deneme yanıllarını teşvik ederken, aynı zamanda yapay zeka araçlarındaki sınırlamaları ve maliyetleri göz önünde bulundurarakprompt oluşturma konusunda stratejik bir yaklaşım önerir.

Takeaways

 • 🎨 **Bedenin Anlamı**: Video, Dall-E 3 gibi yapay zeka araçlarını kullanarak görsel yaratmanın mantığını ve prompt girmenin önemini anlatıyor.
 • 💰 **Ücretsizlik**: Bing Image Creator gibi ücretsiz araçları kullanarak, denemeler yapabilme ve kredi harcamadan sonuçlara ulaşabilirsiniz.
 • 🚀 **Prompt Kullanımı**: Promptlar, yapay zeka tarafından anlaşılabilir ve doğru bir şekilde görsel yaratılabilmesi için önemlidir.
 • 🔍 **Söz Seçimi**: Promptlar somut ve açık olmalıdır. Soyut kelimeler yerine somut özellikler ve detaylar kullanılmalıdır.
 • 🌐 **Dil Tercihleri**: İngilizce promptlar, yapay zekaların eğitimi nedeniyle daha doğru çalışabilir, ancak Türkçe promptlar da kullanılabilir.
 • 🔧 **Araçlar ve Teknikler**: Prompt teknikleri, tüm yapay zeka görsel oluşturma araçları için geçerlidir ve kendi mantıklı kullanımını getirir.
 • 📸 **Fotoğrafik Özellikler**: Fotoğrafın detayları, açılar, diyafram, lens vb. promptlar ile belirtilebilir ve yapay zeka tarafından kullanılabilir.
 • 🎭 **Sanat ve Estetik**: Sanat akımları ve sanatçılar gibi estetik özellikler, promptlara eklenerek yapay zeka tarafından kullanılabilir.
 • 📚 **Kaynak Kullanımı**: Google Arts and Culture gibi kaynaklar, sanat akımları ve sanatçıları keşfetmek için kullanılabilir.
 • 📈 **Özelleştirme**: Kullanıcı, promptları özelleştirerek, istediği görsellerin türlerini ve stillerini yapay zeka ile oluşturabilir.
 • 🌟 **Sonuçların Kullanımı**: Yaratılan görseller telifsizdir ve kullanıcı tarafından serbestçe kullanılabilir.

Q & A

 • Yapay zeka ile görsel oluşturmanın en önemli avantajı nedir?

  -Yapay zeka ile görsel oluşturmanın en önemli avantajı, kullanıcıların ücretsiz veya düşük maliyetli araçlar kullanarak deney yapabilmeleri ve bu sayede yaratıcılıklarını sergilebilmleridir.

 • Dall-e 3 gibi araçların kullanım maliyeti neden yükselmiştir?

  -Dall-e 3 gibi araçların kullanım maliyeti, ülkemizdeki döviz kurlarındaki değişiklikler ve bu tür araçların geliştirilmesi ve korunması için gereken yatırımlar nedeniyle yükselmiştir.

 • Bing image creator neden ücretsiz olarak kullanılıyor?

  -Bing image creator, kullanıcıların ücretsiz olarak 24 adet görsel oluşturma hakkı sunarak, deneme yapma ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunmaktadır.

 • Prompt girmenin mantığını anlamak neden önemlidir?

  -Prompt girmenin mantığını anlamak, kullanıcıların Yapay Zeka ile istedikleri görseli daha doğru ve etkili bir şekilde elde etmelerini sağlar.

 • Promptun uzunluğu neden 3 ile 7 kelime arasında idealdir?

  -Promptun uzunluğu 3 ile 7 kelime arasında olması, kullanıcıların istediklerini daha öz ve anlaşılır bir şekilde ifade etmelerine olanak tanır.

 • Sıfatlar neden önemlidir ve nasıl kullanılmalıdır?

  -Sıfatlar, bir nesnenin nasıl olduğunu tanımlamak için kullanılır. Kullanıcılar, sıfatlarla istedikleri görselin detaylarını daha iyi ifade edebilir ve bu sayede daha iyi sonuçlar alabilirler.

 • Yapay zeka eğitimi sırasında hangi kaynaklardan yararlanılır?

  -Yapay zeka eğitimi sırasında, stok görsel sitelerindeki açıklamalardan ve internetteki görsellerin alt metinlerinden yararlanılır.

 • İngilizce prompt kullanmanın avantajı nedir?

  -İngilizce prompt kullanmak, çeviriye gerek kalmadan doğru anlaşılmasını sağlar ve bu sayede daha doğru sonuçlar elde edilebilir.

 • Yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin kalitesi neden somut kelimelerle belirlenmelidir?

  -Yapay zeka, somut kelimelerle daha doğru bir şekilde istenen görselin özelliklerini anlayabilir ve bu sayede daha kaliteli bir sonuç üretir.

 • Kullanıcılar neden özenle prompt girmelidir?

  -Kullanıcılar, özenle prompt girerek, istedikleri görselin detaylarını ve özelliklerini daha iyi ifade edebilir ve bu sayede daha başarılı bir sonuç elde edebilirler.

 • Yapay zeka ile görsel oluşturma sürecinde sanatsal akımlar ve sanatçılar nasıl kullanılabilir?

  -Kullanıcılar, promptlarınızda sanatsal akımları ve sanatçıları belirterek, Yapay Zeka tarafından oluşturulan görsellerin stilini ve görünüşünü özelleştirebilirler.

Outlines

00:00

🎨 Using AI to Create Visuals: Tools and Techniques

The first paragraph discusses the use of artificial intelligence (AI) to create visuals, mentioning various tools like Journey, Dolly, and stable diffusion. It highlights the cost barriers due to the pricing in US dollars and the inability to freely experiment, which leads to difficulties in grasping the logic behind the process. The speaker plans to share their experiences and strategies for crafting prompts to generate visuals using Bing Image Creator, which is free and utilizes Dolly's AI. The paragraph emphasizes the importance of concise prompts and the use of descriptive adjectives to guide the AI in creating the desired image. It also touches on the limitations of using Turkish prompts and suggests using English for more accurate results.

05:02

📈 Crafting Effective Visual Prompts for AI

The second paragraph delves into the specifics of creating effective prompts for AI-generated visuals. It advises using concrete words to clearly communicate the desired outcome and warns against using abstract terms that might confuse the AI. The speaker provides examples of how to develop a prompt, starting with a simple concept and gradually adding descriptive details. The paragraph also discusses the importance of understanding photography terms and techniques when refining prompts, as these can influence the quality and style of the generated image. It concludes with the idea that AI can learn and adapt quickly, allowing for experimentation with different styles and periods, and suggests using editing software like Photoshop for further refinement.

10:03

🌐 Exploring AI-Generated Visuals: Artistic Styles and Cultural References

The third paragraph explores the potential of AI in creating visuals inspired by various artistic styles and cultural references. It suggests using AI to generate images in the style of specific artists or art movements, such as Impressionism, Surrealism, or Minimalism. The speaker also proposes incorporating elements from films or TV series, like 'The Matrix,' into the prompts. The paragraph emphasizes the limitless possibilities offered by AI, allowing users to create visuals that mimic the style of classic sketches or hyper-realistic pencil drawings. It concludes by encouraging users to experiment with different styles and references to enhance their AI-generated visuals and mentions that the images produced are royalty-free and can be used for any purpose.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, bilgisayarlı sistemlerin insan benzeri düşünme, öğrenme ve karar verme yeteneğine sahip olmasıdır. Bu videoda, yapay zekanın görsel yaratıcılığı için nasıl kullanılabileceği ve prompt girme mantığının açıklanmaktadır.

💡Prompt

Prompt, yapay zeka tarafından görsel yaratıcılığı gerçekleştirilirken kullanılan bir isim veya cümledir. Videoda, prompt'ların nasıl yazılacağı ve bu sayede yapay zeka tarafından istenilen görsellerin nasıl oluşturulabileceği anlatılır.

💡Dall-E 3

Dall-E 3, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka tabanlı görsel yaratıcılık aracıdır. Videoda, Dall-E 3 yerine ücretsiz alternatifler kullanılarak görsel yaratıcılığı nasıl yapılacağı ele alındı.

💡Bing Image Creator

Bing Image Creator, Microsoft tarafından geliştirilen bir görsel yaratıcılık aracıdır. Videoda, Bing Image Creator'ın ücretsiz olarak kullanılması ve prompt kullanarak görsel yaratmanın anlatılmasıdır.

💡Sıfatlar

Sıfatlar, bir nesnenin özelliklerini veya durumunu belirleyen sözcüklerin ismidir. Videoda, prompt yazarken sıfatların kullanarak nasıl daha iyi sonuçlar elde edileceği gösterilmiştir.

💡Soyut ve Somut

Soyut ve somut kavramlar, videoda prompt yazarken hangi kelimelerin kullanılacağı bağlamında ele alınmıştır. Soyut kelimeler daha genel ve belirsizdir, somut kelimeler ise daha spesifik ve net bir şekilde nesnenin veya durumun özünü anlatır.

💡İngilizce ve Türkçe

Videoda, prompt girme sırasında İngilizce ve Türkçe arasında seçim yapmanın önemi ve bu seçimin yapay zeka tarafından nasıl ele alınacağı anlatılır.

💡Kamera Özellikleri

Kamera özellikleri, videoda prompt yazarken fotoğrafın nasıl bir görünüme sahip olacağına dair detaylar olarak kullanılır. Örneğin, diyafram açıklığı, lens tipi ve ışık koşulları gibi özellikler belirtilmiştir.

💡Sanat Akımları

Sanat akımları, videoda prompt yazarken sanatsal bir tarz veya stil ifade etmek için kullanılır. Örneğin, Empresyonizm, Surrealizm, Minimalizm gibi sanat akımları örnek olarak verilmiştir.

💡Film ve Dizi Eseri

Film ve dizi eserleri, videoda prompt yazarken bir görselin belirli bir filmin veya dizinin tarzında oluşturulmasını sağlamak için kullanılır. Örneğin, 'Matrix' filminin tarzında bir görsel yaratmak için prompt kullanılmıştır.

💡Hiper Gerçekçi

Hiper gerçekçi, videoda prompt yazarken bir görselin gerçekçi bir şekilde ifade edilmesini sağlamak için kullanılan bir terimdir. Bu sayede yapay zeka, gerçekçilik düzeyini daha da artırabilir.

Highlights

Yapay zeka ile görsel oluşturmanın birçok aracı var ve bunların çoğu ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Dall-e 3 gibi araçlar ücretsiz olarak kullanılabilir ve her gün 24 adet görsel oluşturma hakkı sunmaktadır.

Prompt girme mantığı, yapay zeka ile görsel oluşturma sürecinde önemlidir.

Bing image creator, tamamen ücretsiz ve Dolly 3 yapay zekasını kullanarak her gün 24 adet görsel oluşturma imkanı sunar.

Promptun uzunluğu 3 ile 7 kelime arasında olmalıdır ve somut kelimeler kullanılmalıdır.

Soyut kelimelerin yerine somut ve açıklayıcı sıfatlar kullanılmalıdır.

İstem, yapay zeka eğitimi sırasında görsellerin alt metinlerinden ve açıklamalardan öğrendiği için net ve açık olmalıdır.

İngilizce prompt kullanılması, çeviri kaybından kaçınarak doğru sonuçlara daha hızlı ulaşılmasına yardımcı olur.

Promptun somut ve açık bir hedefe ulaşmak için kullanılması önemlidir.

Yapay zeka ile görsel oluşturma, sanatsal ve estetik akımlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede kullanılabilir.

Fotografik teknikler ve detaylar prompta belirtilerek, yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin kalitesini artırabilir.

Yapay zeka ile oluşturulan görseller, Photoshop gibi yazılımlar ile düzenlenebilir ve geliştirilebilir.

Yapay zeka, sanatsal akımlar ve sanatçılar eserleri gibi farklı estetikleri kullanarak görsel oluşturabilir.

Film ve dizi dokusunda yapay zeka ile görsel oluşturma, orijinal eserin tonları ve temalarını koruyarak yeni görseller yaratabilir.

Hiper gerçekçi ve hiper somut çizimler gibi farklı çizim teknikleri de yapay zeka ile uygulanabilir.

Yapay zeka ile oluşturulan görseller telifsiz olup, kullanıcıların kendi kullanımı için uygundur.

Prompt geliştirme ve hızlı sonuçlara ulaşmada yetenek geliştirilmesi, kullanıcıların yaratıcılıklarını artırabilir.

Sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcılarla etkileşim ve soru-cevap etkinlikleri, bilgi paylaşımını teşvik edebilir.