Midjourney'e Meydan Okuyan YAPAY ZEKA | META AI

Ozan Sihay
8 Dec 202312:36

TLDRVideo, yapay zeka teknolojisinin son gelişmelerini ve Meta AI'nın bu alandaki yeni girişimlerini anlatıyor. Meta, metinden görselle dönüşümün yanı sıra gerçekçi ve yaratıcı görseller üretebilen bir sistem sunuyor. Videoda, Meta'nın diğer platformlara kıyasla farklı bir teknikle çalıştığı ve Facebook ve Instagram verileri kullanarak eğitilmiş olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye'den erişiminin şu anda mümkün olmadığını ve VPN kullanarak Amerika'dan bağlanmanın nasıl yapılacağını da gösteriliyor. Kullanıcılar, basit komutlarla yaratıcı görseller üretmeye yönlendiriliyor ve ticari kullanım konusunda belirsizlik olduğu için bu görsellerle ilgili dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Video, Meta ve Midjourney gibi platformların ürettiği görsellerin karşılaştırılmasını da içeriyor ve hangisinin daha başarılı olduğuna karar verme soruunu izleyicilere bırakıyor.

Takeaways

 • 🚀 Yapay zeka, son yıllarda gerçekçi görseller üretmeye imkan tanıyan önemli ilerlemeler kaydetti.
 • 🎨 Bu teknoloji, sanat ve yaratıcılığın yeni boyutlarını keşfetmemizi sağlayarak gerçeklikle hayalin sınırlarını bulanıklaştırıyor.
 • 🌐 Meta, dünya genelindeki büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak, yeni görsel üretme teknolojilerine adım attı.
 • 📷 Meta, Facebook ve Instagram verileri kullanarak eğitilmiş ve sonuçlar üretmeye başlamış durumda.
 • 💡 Midjourney ve Dali Adobe firefly gibi diğer platformlara göre Meta farklı bir teknik uygulayarak daha iyi sonuçlar elde ediyor.
 • 📱 Şu anda Meta, Türkiye'den erişilemez ve yalnızca Amerika'dan erişilebilir, ancak VPN kullanarak bu sınırlamayı aşmak mümkün.
 • 🔍 Kullanıcıların, Meta'nın ürettiği görsellerin ticari kullanıma açık olup olmadığını bilmeleri için araştırma yapmaları öneriliyor.
 • 🔑 Metin tabanlı görsellerin oluşturulması için açık ve açıklayıcı prompt'lar kullanılması önemlidir.
 • 🤖 Yapay zeka tarafından üretilen görseller, gerçekçi veya çizim tarzında olabilir ve kullanıcıların beklentilerini karşılaması gerekir.
 • 🖼️ Midjourney ve Meta'nın ürettiği görsellerin karşılaştırılmasında, her iki platformın da başarılı olduğu görülüyor ancak farklı stillere sahip.
 • ✅ Kullanıcıların, yapay zeka ile üretilen görsellerle sosyal medya hesaplarını ve web sayfalarını zenginleştirebileceği belirtiliyor.

Q & A

 • Yapay zeka teknolojisi ile ilgili olarak neler öğrenebiliriz?

  -Yapay zeka teknolojisi, son yıllarda önemli ilerlemeler kaydederek, şimdiye kadar hayal bile edemeyeceğimiz kadar gerçekçi görseller üretebiliyor. Bu teknoloji, gerçeklikle hayalin sınırlarını bulanıklaştırıyor ve sanatsal ve yaratıcı yeniliklere yol açıyor.

 • Meta şirketi bu konuda nasıl ilerledi?

  -Meta, diğer teknoloji şirketlerinden farklı olarak, Metin tabanlı görseller üretebilmek için yeni bir teknoloji olan 'Imagine' veya 'Meta AI' üzerinde çalışmaktadır. Bu sayede kullanıcılar daha gerçekçi ve detaylı görseller elde edebilir.

 • Meta AI'nın kullanılması konusunda neler belirtildi?

  -Meta AI, şu anda Amerika'dan erişilebilir ve Türkiye'den doğrudan giriş yapılamamaktadır. Ancak, kullanıcılar VPN kullanarak Amerika'ya bağlanarak hizmete erişebilir.

 • Midjourney ile Meta AI arasındaki farklar nelerdir?

  -Midjourney, diğer platformlara göre farklı bir teknik uygulayarak görseller üretmektedir. Meta AI ise Facebook'ta ve Instagram'dan alınan 1.1 milyar tane görselle eğitilmiş ve bu verilerden öğrenerek sonuçlar üretmektedir.

 • Yapay zeka üretilen görsellerle ilgili ticari kullanım konusunda ne deniyor?

  -Ticari kullanıma açık olup olmadığı konusunda net bilgi bulunmamaktadır. Kullanıcılar, ticari kullanım yapmadan önce daha fazla araştırma yapmaları önerilir.

 • Meta AI ile bir görsel nasıl üretilir?

  -Meta AI ile görsel üretmek için, kullanıcılar 'generate' butonuna tıklayarak ve istedikleri görselin özelliklerini açıklayıcı bir prompt vererek başlarla. Bu prompt, yapay zeka tarafından yorumlanarak gerçek bir görsel üretilir.

 • Görsellerin kalitesi ve çözümleme seviyesi hakkında ne söyleniyor?

  -Görsellerin kalitesi ve çözümleme seviyesi, promptun açıklığı ve kullanıcının verdiği talimatlar doğrultusunda değişebilir. Bazen düşük çözünürlükteki pikselli görüntüler üretilebilir, ancak promptun iyi belirtilmesiyle daha yüksek kaliteli görseller elde edilebilir.

 • Midjourney ile Meta AI arasındaki karşılaştırmalar nasıl yapılmıştır?

  -Midjourney ile Meta AI arasındaki karşılaştırmalar, kullanıcı tarafından verilen promptlar üzerinden yapılmıştır. Her iki platformun da ürettiği görseller incelenerek, sonuçlar ve performanslar karşılaştırılmıştır.

 • Yapay zeka üretilen görsellerin telif hakkı konusunda ne deniyor?

  -Yapay zeka tarafından üretilen görsellerin telif hakkı konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Bazı platformlar, telif hakkına sahip olan karakterlerin veya logoların kullanımını kısıtlayabilirken, diğerleri bu tür görselleri üretebilmektedir.

 • Meta AI'nın kullanılmasında hangi adımlar izlenmeli?

  -Meta AI'nın kullanılmasında, öncelikle VPN kullanarak Amerika'ya bağlanmak, ardından Imagine meta.ua sitesine giriş yapmak, Facebook veya Instagram hesabı veya yeni bir e-posta adresi ile kaydolmak, gereklidir. Daha sonra kullanıcılar prompt vererek görsel üretebilirler.

 • Görsel üretme sürecinde hangi faktörler önemlidir?

  -Görsel üretme sürecinde, promptun açıklığı ve detaylandırılmışlığı önemlidir. Kullanıcılar, ne tür bir görsel istediklerini açık ve detaylı bir şekilde ifade etmekte başarılabilirler. Ayrıca, seçtiğimiz stil ve kullandığımız platformun kısıtlamaları da önemlidir.

Outlines

00:00

🚀 Artificial Intelligence and Creativity: Meta's AI Image Generation

The script discusses the advancements in artificial intelligence (AI), particularly in the field of AI-generated images. It highlights how AI tools are now capable of producing incredibly realistic visuals, blurring the line between reality and imagination. The American proverb 'imagination is the eye of the soul' is referenced to emphasize the impact of AI on creativity. The video introduces 'Meta', a technology company that has entered the AI arena, offering text-based image generation. The narrator explains that Meta's technology is trained on over 1.1 billion images from Facebook and Instagram, resulting in high-quality outputs. However, access to Meta is currently limited to the United States, with a workaround suggested using a VPN service to access it from other locations. The video also compares Meta's AI with another platform, Mid Journey, and discusses the process of generating images using prompts.

05:00

🖼️ Exploring AI Image Generation: Realistic and Artistic Outcomes

This paragraph delves into the practical use and commercial viability of AI-generated images. The narrator is unsure about the current commercial use permissions and advises against using the images for commercial purposes without clear information. However, sharing on social media is mentioned as a possibility. The video showcases various AI-generated images, including a 'Cyborg Cat Walking On The Street with Neon Light', and discusses the importance of specifying the style of the image, such as 'ultra-realistic' or 'hyper-realistic'. The narrator also touches on the limitations of AI in creating logos or written text within images. A comparison is made between Meta's AI and Mid Journey, noting the differences in the quality and style of the generated images. The paragraph concludes with an invitation for viewers to share their thoughts on the developments and to follow the narrator on social media for more comparisons and updates.

10:02

🤖 Comparing AI Image Generation Platforms: Meta vs. Mid Journey

The final paragraph focuses on comparing the image generation capabilities of Meta and Mid Journey. It presents a series of prompts and the resulting images from both platforms, discussing the quality and adherence to the prompts. The narrator notes that while both platforms produce high-quality images, there are subtle differences in style and detail. Examples include a 'robot' and a 'Delorean car', where the images from both platforms are evaluated based on their realism and creativity. The narrator expresses a preference for Meta's slightly more realistic approach in some cases. The video concludes with a prompt for a 'Chinese dragon' illustration, aiming to compare the final outputs from both AI platforms. The narrator also invites viewers to follow them on Twitter and Instagram for more comparisons and to share their opinions on the AI-generated images.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, insan zekasının bir bilgisayar sistemi içinde simüle edilmesine denir. Videoda, yapay zeka teknolojisinin son yıllardaki ilerlemeleri ve gerçekçi görseller üretebilecek araçları yaratabilmesi konuşulmaktadır. Bu, sanatsal yaratıcılık alanında yeni boyutlar açarak, teknolojinin sınırlarını zorlamaktadır.

💡Meta

Meta, videoda bahsedilen bir teknoloji şirketidir ve 'Imagine' veya 'Meta AI' olarak da anılmaktadır. Şirket, metinden görselle dönüşüme olanak tanıyan bir platform sunmaktadır. Bu hizmet, kullanıcıların basit bir prompt vererek gerçekçi görseller üretmelerini sağlar.

💡Midjourney

Midjourney, videoda karşılaştırılan bir yapay zeka tabanlı görsel üretme aracıdır. Bu araç, kullanıcıların girdiği promptlara dayalı olarak görseller üretir ve Meta AI ile kıyaslanmaktadır.

💡VPN

VPN, sanal özel ağ olarak bilinir ve kullanıcıların internet bağlantılarını gizli ve güvenli hale getirir. Videoda, VPN'nin kullanımıyla Türkiye'den Amerika'ya bağlantı kurarak Meta AI'a erişme adımları anlatılmaktadır.

💡Generate

Generate, videoda görsel üretme sürecini başlatmak için kullanılan bir komuttur. Kullanıcılar prompt vererek 'generate' komutunu kullanarak, yapay zeka tarafından oluşturulacak görsellerin önizlemesini alabilirler.

💡Prompt

Prompt, kullanıcı tarafından girilen ve yapay zeka tarafından anlaşılacak bir komut veya ifadedir. Videoda promptlar, görsellerin türünü ve içeriğini belirlemek için kullanılmaktadır. Örneğin, 'Cyborg Cat, Walking On The Street neon light Ultra realistic' prompt'ı, birine ait görselleri oluşturmak için kullanılır.

💡Çözünürlük

Çözünürlük, görsellerin kalitesini ve detaylarını belirleyen bir ölçüttür. Videoda, üretilen görsellerin çözünürlüğü ve kullanıcıların bu ayarı değiştirebilmeleri hakkında konuşulmaktadır.

💡Ticari Kullanım

Ticari kullanım, bir ürünün veya hizmetin ticari amaçlarla kullanımını ifade eder. Videoda, üretilen görsellerin ticari kullanıma açık olup olmadığı ve kullanıcıların bu konuda ne gibi kısıtlamalar olduğunun belirtilmesi konuşulmaktadır.

💡İmza

İmza, videoda kullanıcıların üretilen görsellere kendi imzasını eklemeleri için kullanılan bir özellik olarak anılmaktadır. Bu, kullanıcıların sanatsal eserlerine kişisel bir dokunuş eklemelerine olanak tanır.

💡Kısıtlamalar

Kısıtlamalar, kullanıcıların yapay zeka araçları kullanırken yaşayabilecekleri sınırlamaları ifade eder. Videoda, prompt kullanarak üretilen görsellerin bazı kısıtlamalar altında olduğunu ve bu kısıtlamaların ne olduğuna değinilmektedir.

💡Sosyal Medya

Sosyal medya, videoda kullanıcıların üretilen görselleri paylaşabilecekleri platformlar olarak bahsedilmektedir. Sosyal medya, kullanıcıların yaratıkları ve deneyimleriniothers ile paylaşma imkanı sunmaktadır.

Highlights

Yapay zeka teknolojisi, son yıllarda hayret verici derecede gerçekçi görseller üretebiliyor.

Bu teknoloji, sanatın ve yaratıcılığın yeni boyutlarını keşfetmemize yardımcı oluyor.

Meta, yeni görsel tabanlı teknolojiyi kullanarak metinden görseller üretiyor.

Meta'nın AI, Facebook ve Instagram'dan alınan 1.1 milyar tane görselle eğitilmiştir.

Midjourney ve Meta'nın ürettiği görseller, farklı stillerde gerçekçi ve illüstrasyon tarzında.

Meta, ücretsiz olarak kullanılabilen ve Türkiye'den de erişilebilen bir platformdur.

VPN kullanarak Amerika'ya bağlantı kurarak Meta'ya Türkiye'den erişilebilir.

Meta'nın kullanıcıları, basit promptlar kullanarak gerçekçi veya illüstratif görseller üretebiliyor.

Görseller, 1024x1024 çözünürlükte ve 4 farklı alternatif ile sunuluyor.

Üretilen görseller ticari kullanıma açık gibi görünse de, net bilgi bulunmadığından kullanımı önerilmez.

Sosyal medya hesaplarında ve kişisel sayfalarda paylaşım için kullanılabilir.

Midjourney ile karşılaştırıldığında, Meta daha üst düzeyde sonuçlar üretebiliyor.

Midjourney, promptlara bağlı olarak farklı sonuçlar üretirken Meta sonuçları daha tutarlı.

Midjourney ve Meta, telif hakkına sahip karakterlerin veya logoların kullanımını kısıtlar.

Meta, promptlara bağlı olarak daha detaylı ve gerçekçi sonuçlar üretebiliyor.

Kullanıcılar, Meta ve Midjourney aracılığıyla yaratıcı ve ilginç görseller üretebiliyor.

Mark Zuckerberg ve Meta, metinden görsele tarzında yapay zekayı geliştirmeye önemli bir adım attı.

Gözlemcilerin, hangi platformun ürettiği görsellerin daha iyi olduğunu değerlendirebilmesi için yorumlarını bekliyor.

Ayrıca, kullanıcılar Twitter ve Instagram üzerinden karşılaştırma görsellerine erişebilir.